Lukasjenka nobbar Putin, hoppas på avtal med EU?

Lukasjenka i Moskva.
Lukasjenka vid ett tidigare besök i Moskva.

Belarus president Aljaksandr Lukasjenka uteblev utan förklaring från ett toppmöte i Sankt Petersburg i måndags. Samtidigt rapporteras han föresätta sig att helt normalisera förbindelserna med EU.

På måndagen skulle ledarna för länderna inom Eurasiska ekonomiska unionen – Ryssland, Armenien, Kazakstan, Kirgizistan och Belarus – träffas i Sankt Petersburg för att underteckna ett avtal om gemensamt tullskydd mot omvärlden. Träffen var samtidigt ett toppmöte i ländernas kollektiva säkerhetsorganisation, ODKB. Lukasjenka stannade dock oväntat hemma och ägnade sig bland annat åt ett tämligen oviktigt möte om säkerhet i samband med nyårsfirandet. Någon förklaring till detta gavs inte.

Från de ryska arrangörernas sida tonades betydelsen av Lukasjenkas uteblivande ned. President Putins presstalesman menade att tullavtalet i efterhand kunde skickas till Minsk så att Lukasjenka kunde skriva på det där.

Spekulationer kring uteblivandet kretsade kring de pågående svårigheterna att komma överens om gaspriset – vilket gjort att Belarus håller på att arbeta upp en ny skuld för sin gasimport – samt om minskade oljeleveranser från Ryssland till Belarus raffinaderier. Det senare har enligt mediekällor ändrat Belarus årsprognos från 0,3 procents tillväxt till att ekonomin krymper med 2 procent. Också den ryska livsmedelsinspektionens åtgärder mot påstådd belarusisk smuggling av ukrainska livsmedel kan ha retat upp Minsk.

Även säkerhetspolitiska överväganden kan spela in. Ryssland förväntar sig att få öppna en flygbas i Belarus och att genomföra omfattande militärövningar i landet. För Minsk är det viktigt att inför Väst ge sken av neutralitet, inte minst mot bakgrund av den ukrainska konflikten. Interfax rapporterade på tisdagen att Lukasjenka fastställt en utvecklingsstrategi för åren 2016-20 som uttryckligen tar sikte på fullständig normalisering av relationen till EU och ett undertecknande av ett samarbetsavtal inom unionens så kallade Östra partnerskap.

Ett tillsynes oöverstigligt hinder för detta är dock Lukasjenkaregimens ovilja till demokratisering och bristande respekt för mänskliga rättigheter.

Källor: Interfax, Belaruspartizan 1, 2, 3