Lukasjenka ”på människornas sida”

Under ett besök vid Brests fästning fredagen 6 september tog Lukasjenka ställning för de som sedan ett och ett halvt år protesterat mot batterifabriken i Brest.

Lukasjenka bedyrade att han hade agerat så fort han fick kännedom om oegentligheterna kring fabriken. ”Jag är på människornas sida”, sa han och talade sig varm för miljön. På ”det stora hela” hade de som protesterade haft rätt menade han.

Protesterna mot uppförandet av en batterifabrik inleddes i januari 2018 och pågår alltjämt. Varje söndag samlas man, formellt för att ”mata duvorna” på Lenintorget – eftersom inga demonstrationstillstånd ges. Av hundratals ansökningar om att få demonstrera har de lokala myndighetena bara beviljat en, i april 2018, då omkring tvåtusen människor deltog. I våras började aktivisterna även hålla vakt vid själva fabriken och kunde konstatera att produktionen hade tjuvstartat med farliga blyutsläpp som följd.

Proteströrelsen i Brest är en av de mest omfattande och ihärdiga på många år i Belarus och i början av sommaren gjorde myndigheterna ett lappkast – av allt att döma på Lukasjenkas initiativ. Lokala makthavare träffade själva de protesterande, en statlig utvärdering konstaterade att fabriken inte klarade miljökraven, och fabrikens privata grundare häktades för mutbrott tillsammans med en rad andra personer. Brests regionala investeringsfond har krävt att pengarna som fabriken byggdes med ska betalas tillbaka senast i övermorgon.

Fabrikens motståndare är dock alltjämt oroliga för att den ska tas i bruk i statlig regi.

Tre personer som varit drivande i protestena – bloggaren och medlemmen av Förenade medborgarpartiet Aljaksandr Kabanau, människorättsförsvararen Raman Kisljak, och Alena Makarevitj – försöker nu också ställa upp i det förväntat riggade parlamentsvalet 17 november. De har ansökt om att få registrera så kallade initiativgrupper – Kabanau har fått sin godkänd – som ska samla in namnteckningar för deras kandidaturer.

Med 60-70 volontärer i varje initiativgrupp torde det inte bli några större svårigheter för dem att samla in de nödvändiga 1000 underskrifterna.

Under sitt besök varnade dock Lukasjenka uttryckligen för att använda fabriksfrågan mot hans regim, i politiska syften.

Källor: Naviny.by 1, 2, 3Vjasna