Lukasjenka till Moskva på måndag

14 september äger det utlovade mötet mellan Aljaksandr Lukasjenka och Vladimir Putin rum i Moskva, meddelar den senares presstalesman. Vad det ska mynna ut i är oklart.

– Det blir ett arbetsmöte, säger presstalesmannen Dmitrij Peskov, han ska ha ett samtal med Putin. Något undertecknande av dokument, presskonferens eller pressmeddelande om överläggningarnas resultat planeras inte.

Han öppnar dock för att pressen kan komma att informeras om mötets huvudsakliga resultat.

För en dryg vecka sedan gästade en rysk regeringsdelegation med landets premiärminister Michail Misjustin i spetsen Minsk och ska då ha kommit överens om att fortsätta med de avbrutna integrationsplanerna mellan länderna. Enligt uppgift handlar det främst om ekonomisk integration och inte något politiskt sammangående. Huruvida den gamla idén om en gemensam valuta eller det ryska önskemålet om en egen flygbas i Belarus ligger på förhandlingsbordet är oklart.

Belarus låneskulder till Ryssland och vilket pris man ska betala för rysk olja och gas ska dock avhandlas, enligt tidigare information från Peskov.

Efter att innan valet ha beskyllt Ryssland för att undergräva honom har Lukasjenka sedan kommit att skylla de omfattande protesterna på Väst och i stället närma sig Moskva. Ryska rådgivare och journalister antas av många spela en viktig roll för honom i dagsläget. Hans försvagade position innebär också nytt manöverutrymme för Ryssland att driva på integrationsplanerna, som tidigare har bromsats av Lukasjenka.

Retoriskt har har han på sistone talat om ”ett gemensamt fädernesland”. I den stora intervju med ryska journalister som publicerades i förrgår menade han dock att det hela tiden har varit Ryssland som bromsat den politiska integrationen – och hänvisade till existerande politiska institutioner där båda länderna är likvärdigt representerade. Hans inställning tycks därmed vara att åtminstone i dagsläget inte tumma på landets politiska suveränitet.

Putin erkände till skillnad från västliga ledare Lukasjenkas påstådda valseger 9 augusti. Hans ”gratulationstelegram” innehöll dock egentligen ingen gratulation, utan uttryckte bara en förväntan om just fördjupad integration.