Lukasjenka utan inflytande över de politiska fångarnas öde?

När årsdagen av Ales Bjaljatskis fängslande inföll för snart tre veckor sedan överlämnades på människorättscentret Vjasnas initiativ en petition adresserad till president Aljaksandr Lukasjenka. I den framfördes krav på att Bjaljatski och övriga politiska fångar friges och att förföljelserna mot människorättsförsvarare och icke-statliga organisationer upphör.

Valjantsin Stefanovitj, foto: Nasja Niva

I veckan kom svar från presidentadministrationens informatör med ansvar för medborgarkontakter, Stanislau Buko. I brevet förklaras att ”all form av myndighetsinblandning i domarnas rättsskipande arbete är förbjuden och straffbar enligt lag”. Det belarusiska (vitryska) rättsväsendet är enligt Buko en oberoende institution som konstitutionsenligt ”endast underordnar sig lagen”. Inga andra myndigheter eller tjänstemän har möjlighet att påverka rättens beslut, menar Buko i sitt svarsbrev.

På människorättscentret Vjasnas hemsida påminner vice ordförande Valjantsin Stefanovitj om att den belarusiska lagstiftningen visst rymmer juridiska instrument som möjliggör frigivning av politiska fångar.

– Vi har redan sett dem tas i bruk flera gånger år 2008 och 2011, då Lukasjenka med sina dekret och benådningar frigav politiska fångar. Därför krävde vi i vår petition att Ales Bjaljatski och alla de politiska fångarna släpps. Vilka juridiska instrument man formellt använder sig av i detta syfte är mindre viktigt, förklarar Stefanovitj.

Det belarusiska (vitryska) människorättscentret Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski fängslades den 4 augusti förra året. Den politiskt motiverade rättegång som följde resulterade i en fängelsedom på fyra och ett halvt år. Internationella människorättsorganisationer har utnämnt den 4 augusti till en internationell dag för solidaritet med det belarusiska civilsamhället.

Källa: Vjasna

 

Presidentadministrationens svar