Människorättsförsvarare ser ny politisk fånge

Michail Zjamtjuzjny.
Michail Zjamtjuzjny dömdes i oktober till sex och ett halvt års fängelse efter att ha fallit offer för en provokation från KGB:s sida.

Michail Zjamtjuzjny, som nyligen dömdes till sex och ett halvt års fängelse, bör betraktas som politisk fånge. Det menar Belarus ledande människorättsförsvarare.

Zjamtjuzjny var en av grundarna till organisationen Platforma, som arbetade för fångars mänskliga rättigheter. Under 2013-14 erhöll han i hemlighet uppgifter från en tjänsteman vid inrikesministeriet som handlade om just dessa frågor: informationen rörde bland annat interna brottsutredningar och omständigheter kring en intagens död. Zjamtjuzny ska också ha försett tjänstemannen med spionutrustning.

Informationsläckan visade sig dock vara en provokation från säkerhetstjänsten KGB, vars påstådda syfte var att avslöja Zjamtjuzjnys eventuella förbindelser med utlandet. Några sådana förbindelser upptäcktes inte. I stället åtalades han för att ha överlämnat informationen till Platforma och dömdes i oktober av Högsta domstolen till sex och ett halvt års fängelse.

Belarus ledande människorättsförsvarare gör nu ett gemensamt uttalande där de menar att Zjamtjuzjny fallit offer för en brottsprovokation, att rättsprocessen varit präglad av onödigt hemlighetsmakeri och inte rättvis och att den varit politiskt motiverad. Uttalandet är undertecknat av bland andra Ales Bjaljatski (Vjasna), Aleh Hulak (Belarusiska Helsingforskommittén) och Lena Tankatjova (Centre for legal transformation).

Som Fokus Vitryssland tidigare rapporterat dömdes förra året en annan grundare till Platforma, Andrej Bandarenka, till tre års fängelse för huliganism. Detta efter att han i berusat tillstånd hamnat i gräl. Många menar att även detta kan ha rört sig om en planerad provokation. Men eftersom Bandarenkas straff, enligt belarusisk rättspraxis, står i proportion till den begångna gärningen betraktas han ändå inte som politisk fånge. Människorättsorganisationen Vjasna slog dock nyligen larm om att han behandlas mycket illa i fängelset.

Källa: Vjasna