Människorättsförsvarare vill se specialrapportör för Belarus

Den internationella människorättsorganisationen MR-huset uppmanar i ett uttalande FN att utse en specialrapportör för Belarus (Vitryssland), med uppdrag att rapportera om människorättskränkningar, bistå offren för politisk repression och upprätthålla kontakt med såväl demokratirörelsen som myndigheter i landet.

– Eftersom Belarus som enda europeiska land står utanför Europarådet är FN-systemet mycket viktigt när det gäller att försvara de mänskliga rättigheterna. Belarusiska medborgare kan inte använda Europakonventionen utan är hänvisade till FN:s mekanismer, säger Hanna Herasimava, chef på MR-husets belarusiska filial.

Florian Irminger från MR-husets centrala kontor i Genève konstaterar att FN:s människorättsråd idag har begränsade möjligheter att påverka situationen i Belarus, eftersom regimen som regel ignorerar rådets beslut och överhuvudtaget inte visar någon vilja att samarbeta med FN.

– Genom att utse en specialrapportör skulle skulle man kunna skapa en central samordningsfunktion för FN:s agerande i förhållande till de mänskliga rättigheterna i Belarus, och samtidigt bidra till att situationen i landet uppmärksammas mer av världssamfundet, säger Irminger.

Källa: Vjasna