Människorättsorganisationen Pljatforma förbjuden

Andrej Bandarenka

En domstol i Minsk fattade på tisdagen beslut om att förbjuda människorättsorganisationen Pljatforma (Plattform), som verkar för frihetsberövade personers rättigheter. Som formell orsak angavs att organisationen uppgivit fel adress i sidhuvudet på vissa dokument – en annan än den där man är registrerad –  samt undlåtit att inkomma med skattedeklarationer i rätt tid.

Pljatformas grundare, Andrej Bandarenka, betraktar anklagelserna som grundlösa. Han förklarar att man helt enkelt har angett en särskild postadress utöver den juridiska adressen i syfte att underlätta korrespondens. Vad gäller deklarationerna har organisationen redan bötfällts för förseningen. Böterna betalades och deklarationerna lämnades in varför man anser att man gjort rätt för sig.

Oberoende bedömare är överens om att stängningen av Pljatforma är politiskt motiverad. Statsvetaren Jury Tjavusau kommenterar beslutet så här:

– Pljatforma har bara funnits i ett år och redan gjort mycket för att hjälpa de politiska fångarna. Man har också lyckats få upp frågor som rör de frihetsberövades situation i allmänhet på dagordningen. Regimen har utan tvekan blivit nervös av detta arbete, och vi har sedan i våras kunnat notera hur trycket mot Pljatforma och dess grundare ökat. Det är uteslutande politiska orsaker som ligger bakom stängningsbeslutet av organisationen.

Källa: Naviny.by, Radio Svaboda