Marins första FN-rapport klar

Den nya Belarusrapportören för FN:s människorättskommitté, franska statsvetaren Anaïs Marin, är klar med sin första årsrapport. Den ger en tydlig bild av fortsatt diktatur.

Rapporten som nu publicerats och ska presenteras under sommarens session i FN:s människorättskommitté omfattar perioden 1 maj 2018 till 31 mars 2019.

Anaïs Marins företrädare Miklós Haraszti, som dessförinnan han inkomma med hela sex årsrapporter – och var en av Lukasjenkaregimens mest konsekventa kritiker på det internationella planet – sa i samband med presentationen av sin sista rapport att regimen etablerat en ”ihållande atmosfär av rädsla”. Han menade att repressionen i Belarus är cyklisk och återkommande för att lära nya ungdomskullar att vara försiktiga.

Han konstaterade då också:

– Tyvärr måste jag tillägga att i ett långsiktigt perspektiv, under Lukasjenkas mer än två decennier vid makten, ser jag inte heller någon praktiskt förbättring av läget, utan snarare märker jag ett stärkande av de begränsande åtgärderna för att som man säger inte släppa anden ur flaskan

Även i Anaïs Marins första rapport talas om cyklisk repression. Även om antalet gripanden och arreststraff riktade mot civilsamhället har varit lägre än vanligt under perioden så kan de antas öka inför de kommande parlaments- och presidentvalen menar hon. Hon nämner massbötfällandet av Belsats frilanskorrespondenter och det så kallade Belta-fallet, som hon ser som ett sätt att skrämma oberoende medier inför just de kommande valen.

Visst erkännande får de positiva inslagen i den nya demonstrationslagen – som i princip ska innebära att man på vissa utvalda platser har rätt att manifestera utan att be om tillstånd – och mildrandet av brottet att verka för en icke-registrerad organisation till en administrativ förseelse.

I övrigt talar rapporten om diskriminering av utsatta grupper, fortsatt användande av dödsstraffet och polisbrutalitet. Anaïs Marin konstaterar också att myndigheterna vägrar samarbeta med henne, liksom de vägrade samarbeta med Miklós Haraszti.

Källa: tut.by