Massförhör av fackanslutna

Över 150 medlemmar i det oberoende Radioelektroniska fackförbundet (REP) har kallats till förhör hos utredningsmyndighetens lokalkontor i en rad städer runtom i landet. Förhören ingår uppenbarligen i brottsutredningen mot förbundets ledare.

Detta berättade REP vid en presskonferens på onsdagen. Många av medlemmarna ska ha kallas till förhör i början av nästa vecka. Städer som nämns är Hlybokaje, Bjalynitjy, Kruhlaje, Bjaroza, Brahin och Mikasjevitji, alltså relativt små orter.

En av dem som redan har förhörts är ledaren för fackförbundets lokalavdelning i Baranavitjy, Hryhor Hrik. Hrik vägrade under förhöret att svara på frågor men antecknade frågorna och har offentliggjort dem, för att andra ska vara beredda.

Utredaren ville veta om Hrik var med i fackförbundet, om han betalade medlemsavgift, och om han visste hur förbundet är organiserat och hur många som är med i det. De flesta av frågorna kretsade dock kring hur förbundet finansieras och om det mottar stöd från utlandet. Utredaren undrade också om Hrik själv hade fått ta del av några pengar från fackförbundet eller om han hade rest utomlands för dess räkning.

En fråga gällde huruvida Hrik visste om något samarbete med utländska fackförbund och i så fall vilka. Utredaren frågade också uttryckligen om han hade transporterat pengar åt förbundsordföranden Henadz Fjadynitj eller kassören Ihar Komlik.

Som iöst.nu tidigare rapporterat greps och förhördes Fjadynitj och Komlik i början av augusti förra året. Komlik fick tillbringa fyra månader i häkte, och utredningen mot de båda fackledarna pågår alltså fortfarande.

För två månader sedan förhördes också en besökande dansk fackförbundsrepresentant.

Formellt anklagas Fjadynitj och Komlik för grovt skattebrott, men i sak handlar det om att REP i likhet med andra civilsamhällesorganisationer ser sig tvunget att ta emot utländskt bistånd via utländska konton. Ledande internationella fackliga organisationer har uttalat stöd för dem.

Parallellt har Fjadynitj under märkliga omständigheter berövats sitt körkort.

En orsak till att myndigheterna slår till mot just REP tros vara förbundets aktiva roll i demonstrationerna mot det så kallade antiparasitdekretet för ett år sedan. Ordföranden Fjadynitj menar att de pågående massförhören syftar till att sätta press på medlemmarna och organisationen.

Källa: Vjasna