Medfångar med löss i Akrestsina

Pavel Sevjarynets, ledare för det oppositionellt kristdemokratiska partiet i Belarus, hade i går tisdag avtjänat sitt 15 dagar långa arreststraff. Liksom oppositionskollegan Uladzimir Njakljajeu kunde han berätta om sämre fängelsevillkor än normalt.

Sevjarynets uppger att cellen där han var placerad hela tiden hade fler personer än bäddar, trots att det fanns lediga celler i fängelset. Han säger också att totalt åtta fångar med löss vistades i hans cell under de 15 dagarna.

Liksom Njakljajeu nekades Sevjarynets en penna och även papper att skriva med trots att sådant normalt är tillåtet. När det var kallt lämnade fängelsepersonalen fönstren öppna och fångarna fick sova med kläderna på.

Han lyckades föra ett ropande samtal med en annan oppositionspolitiker, den hungerstrejkande Vjatjeslau Siutjyk, som berättade att även hans cell var överfull.

Sevjarynets intryck är att fängelset på så vis vill sätta press på politiska arrestanter. Hans medfångar kommenterade också missförhållandena med ett enda ord, ”NKVD”, alltså det stalintida namnet på KGB.

Njakljajeu, Siutjyk och Sevjarynets har alla avtjänat sina arreststraff i Akrestsinafängelset i Minsk. Njakljajeu, som befarat att missförhållandena är ett sätt att avsiktligt förvärra hans blodtrycksproblem, förväntas i dag bli dömd till ytterligare ett arreststraff.

Källa: belaruspartisan.org