Möjlig ljusning för Zjamtjuzjny

Den fängslade människorättsförsvararen Michail Zjamtjuzjny – som tillbringar nästan all tid i isoleringscell – har skickats till Vitsebsk. Kanske kommer man nu att utreda hans brottsfall igen, tror han.

Zjamtjuzjny – som av inhemska människorättsförsvarare betraktas som politisk fånge – har fått lämna fängelset i Horki och via Mahiljou överförts till ett häkte i Vitsebsk. Om detta skriver han själv i två brev till Leanid Svetik, människorättsförsvarare som försöker hålla kontakt med Zjamtjuzjny.

”Just nu befinner jag mig i Mahiljoufängelset på väg till häkte nummer 2 i Vitsebsk”, skriver han i det första brevet. ”Som resultat av mina anmälningar och klagomål till olika instanser – från Utredningsmyndigheten till Presidentadministrationen – har man äntligen inlett en preliminär undersökning av mina fall. En utredare har kallat mig till förhör. Kanske handlar det om en fullständigt frikännande från alla de tre domarna mot mig. Jag ska försöka använda den här situationen maximalt, även om jag, förmodligen, inte hinner göra allt under den tid har jag kvar i fängelse. Det är ungefär ett år.”

Enligt Svetik är det Utredningsmyndighetens länsavdelning i Vitsebsk som ska bedriva utredningen. Zjamtjuzjny har försökt bevisa att brottsutredningen mot honom bedrevs på ett lagvidrigt sätt och han tycks nu ha fått gehör för detta.

Sitt andra brev har Zjamtjuzjny skickat när han varit framme i Vitsebsk. I detta står att häktet där är betydligt bättre än fängelserna i Mahiljou och Horki. Hur lång tid han planeras tillbringa i häktet skriver Zjamtjuzjny inte, men förklarar att miljöombytet gör honom gott efter den ständiga isoleringen och bristen på mänsklig kontakt i Horki. Dock vistas han på egen begäran ändå ensam i häktescellen.

Zjamtjuzjny skriver också att han under den senaste tiden i Horki hade fått över sjuttio disciplinanmärkningar för sin vägran att ingå i gruppen med lågstatusfångar.

Som iöst.nu tidigare berättat avtjänar Zjamtjuzjny sex och ett halvt års fängelse för att ha spionerat på kriminalvården. Han var dessförinnan verksam i organisationen Platforma – som arbetade för fångars rättigheter och mot missförhållanden i fängelserna – när han genom en myndighetsprovokation tycks ha lurats att begå brottet. I fängelset har han tillbringat huvuddelen av sin tid i isolerings- och straffceller för sin vägran att ingå i en grupp med illa sedda lågstatusfångar.

Källa: Vjasna