Mor till avrättad tar strid mot hemlighetsmakeri

Belarus är det enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff.
Belarus är det enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff.

Volha Hrunova – mor till den i höstas avrättade Aljaksandr Hrunou – försöker få bort hemlighetsmakeriet kring verkställandet av dödsdomar i Belarus. Men i parlamentet vill man inte gå med på detta.

I början av november meddelades avslag på Hrunous nådeansökan och dagen efter fick hans mor en postförsändelse med kläderna han burit i dödscellen. Någon förvarning om att avrättningen skulle verkställas hade hon inte fått, inte heller någon möjlighet att träffa sonen en sista gång. Hon får dessutom inte veta vad man gjort av hans kropp. Sådan är praxis i Belarus. Proceduren regleras i kriminalvårdslagens 175:e paragraf, enligt vilken ”dödsstraff verkställs icke-offentligt genom arkebusering. Kroppen lämnas inte ut för begravning, och om plats för begravning underrättas ej”.

Med hjälp av människorättsförsvarare vände sig Hrunova först till Konstitutionsdomstolen, och sedan till flera andra instanser eftersom hon själv inte kunde väcka ett ärende i domstolen. Hrunova menar att den nuvarande ordningen straffar de avrättades familjer och därmed strider mot författningens paragraf 25 och mot paragraf 7 i den internationella konventionen om civila och politiska rättigheter. Båda dessa paragrafer stipulerar att ingen får ”underkastas grym, omänsklig behandling”.

Nu har hon fått svar från ordföranden i parlamentets justitieutskott, Ljudmila Michalkova. Utskottet ser ingen anledning att ifrågasätta paragraf 175. Dels är förfarandet i formell mening inget straff för de anhöriga, eftersom det inte döms ut som ett sådant utan bara är ett administrativt förfarande. I den mån det ändå inkräktar på de anhörigas rättigheter, menar utskottet att detta är ursäktligt – med hänsyn till författningens paragraf 23 som tillåter just sådana inskränkningar med hänsyn till ”nationell säkerhet, allmän ordning, folkhälsa, eller andra personers fri- och rättigheter”.

Källa: Vjasna (1), (2)