MR-försvarare: Förläng Marins mandat

Kring höstens parlaments- och nästa års presidentval är stärkt repression sannolik. Ledande människorättsorganisationer uppmanar nu FN att förlänga den särskilda MR-rapportörens mandat.

Under sommarens session i FN:s människorättskommitté ska den särskilda rapportören för Belarus, Anaïs Marin, avlägga sin första rapport. Som iöst.nu nyligen berättade är det en kritisk rapport som följer företrädaren Miklós Harasztis rättframma linje. Liksom Haraszti talar Marin om cyklisk, återkommande intensifierad repression i samband med exempelvis val, och mer småskalig sådan däremellan.

Den särskilda rapportörens mandat instiftades 2012 – i spåren av repressionen efter 2010 års presidentval – och har förlängts varje år.

Den tidigare ungerske dissidenten Haraszti ersattes efter det maximala antalet mandatperioder förra året av den franska statsvetaren Marin. Liksom med Haraszsti vägrar belarusiska myndigheter att samarbeta med henne.

Flera ledande internationella människorättsorganisationer uppmanar nu i ett öppet brev FN:s människorättskommitté att hålla trycket uppe mot den belarusiska staten. Även om vissa positiva inslag kunnat observeras på senare år – så som att man efter två decenniers ignorerande äntligen har rapporterat till kommittén – så förblir läget i stort oförändrat.

Därför måste rapportörens mandat förlängas, menar undertecknarna, och FN:s människorättskommitté måste även fortsatt hålla ett öga på situationen i landet. Åtminstone tills Belarus regering vidtar märkbara steg.

Som exempel på sådana steg listas:

Att samarbeta med rapportören – så att hon kan besöka Belarus – och förverkliga hennes och FN-kommitténs rekommendationer, att förebygga eskalerad repression under de kommande parlaments- och presidentvalen, att sluta förfölja journalister, människorättsförsvarare, aktivister, regimkritiker, och civilsamhällesorganisationer  (och att låta de senare registrera sig om de vill), samt att ändra lagarna så att de överensstämmer med internationella normer för mänskliga rättigheter och till sist även att slopa dödsstraffet.

Brevskrivarna konstaterar också att eftersom Belarus inte är med i Europarådet är FN:s roll särskilt viktig.

Brevet är undertecknat av Amnesty International, Civil Rights Defenders, Human Rights House Foundation (HRHF), Human Rights Watch och International Federation for Human Rights (FIDH).

Källa: Vjasna