MR-försvarare kräver frigivning

Släpp Vita legionens medlemmar ur häktet så att de inte riskerar mer tortyr. Det kräver Belarus ledande människorättsförsvarare efter den frisläppte Siarhej Kuntsevitj vittnesmål.

Efter att i fredags ha släppts ur häkte berättade Kuntsevitj om tortyren för Radio Svaboda. I en videoinspelning som Belarus ledande människorättsorganisationer nu hänvisar till redogör han mer utförligt för vad som hände. Bland annat ska – under en paus i förhören då utredarna försvunnit ut ur förhörsrummet – svartklädda och maskerade män ha kommit in och slagit Kuntsevitj mot kroppen. Sedan använde de upprepade gånger en elchockspistol mot hans ben.

Under de två veckorna i KGB:s häkte ska Kuntsevitj även ha tvingats sova på golvet och uträtta sina behov i en hink i andra häktades åsyn. Efter att ha överförts till polisens häkte misshandlades han också där.

Siarhej Kuntsevitj har inte någon bakgrund i Vita legionen utan är socialdemokrat, och ett syfte med tortyren var att få reda på var den socialdemokratiske oppositionspolitikern Mikola Statkevitj uppehöll sig inför de demonstrationer som var utlysta till 25 mars.

Kuntsevitj häktades dock i samma utredning som Vita legionen-medlemmarna. Dessa anklagas för förberedande av massoroligheter och bildande av en väpnad grupp. Anklagelserna tros av många vara fabricerade för att rättfärdiga myndigheternas massgripanden av demonstranter.  Vita legionen var aktiva som ordningsvakter vid oppositionella demonstrationer på 1990-talet – och ägnade sig då åt paramilitära övningar – men lades ned för över tio år sedan.

Nyligen gick även Vita legionens förre ledare ut och berättade att hans kamrater torterats, men att de liksom Kuntsevitj belagts med yppandeförbud då de släppts ur häktet. 14 personer sittet alltjämt häktade i utredningen.

Människorätts- och civilsamhällesorganisationerna Vjasna, Belarusiska journalistassociationen, Centrum för rättslig omvandling, Belarusiska människorättshuset i Vilnius, Belarusiska Helsingforskommittén, Rättsinitiativet, Solidaritetskommittén och Asambleja kräver nu i ett gemensamt uttalande att de 14 häktade ska släppas ur häkte för att inte riskera mer tortyr.

Organisationerna kräver också att Riksåklagarämbetet och Utredningsmyndigheten utreder Kuntsevitj uppgifter och ställer de ansvariga till svars. Kuntsevitj har anmält tortyren till Utredningskommittén och begärt att få genomgå en medicinsk undersökning.

Källa: Vjasna 1, 2, 3, tut.by