MR-försvarare vänder sig till FN

Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén – Belarus två ledande människorättsorganisationer – har tillsammans informerat FN om den ökade politiska repressionen inför presidentvalet 9 augusti.

Under perioden 6 maj till 16 juni dömdes 97 personer till totalt 1246 dagars arrest, och 105 personer till totalt omkring 90000 rubel (350000 kronor) i böter, som en del i den politiska förföljelsen av Lukasjenkamotståndare.

15 dagar långa arreststraff döms ut mot deltagare i fredliga demonstrationer. Vissa har erhållit flera sådana straff och frihetsberövas därför under en längre tid. Inte minst gäller detta kristdemokraten Pavel Sevjarynets som hittills erhållit 75 dagars arrest och kan ha ännu mer att vänta. Den tidigare politiske fången Mikola Statkevitj har fått 30 dagar.

De flesta dömda till arreststraff hålls i ”isoleringscentret” i Minsk under förhållanden som kan beskrivas som grym, omänsklig och förnedrande behandling – alltså i folkrättens termer.

Människorättsförsvararna informerar även FN om hoten mot Svjatlana Tsichanouskaja, som iöst.nu rapporterade om i går, samt tillslagen mot Viktar Babaryka som i dag fortsatte med att denne fördes till förhör. De bedömmer myndigheternas agerande som olagliga och politiskt motiverade påtryckningar mot de potentiella presidentkandidaterna för att få dem att avstå från att delta i valet 9 augusti.

Skrivelsen är ställd till FN:s människorättskommittés särskilda rapportör för Belarus Anaïs Marin, men även till FN:s särskilda rapportörer för mötes- och föreningsfrihet, för åsikts- och yttrandefrihet, för människorättsförsvarares situation, för tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling, för domares och advokaters oberoende, samt till arbetsgruppen för godtyckliga frihetsberövanden och till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

I dag rapporteras även att Pavel Sevjarynets vid ett tidigare tillfälle ska ha skurit sig i handlederna i protest mot hur han och andra behandlas i ”isoleringscentret”.

De arrestdömda väcks ständigt om nätterna, får inte sätta sig på britsarna dagtid, blir fråntagna privata ägodelar inklusive hygienartiklar, får inga sängkläder, får inte ta emot några försändelser, släpps inte ut på rastgården eller till duschen, blir slagna, och får klorvatten inhällt i cellen. Pavel Sevjarynets hustru Volha har tillsammans med andra anhöriga lämnat in en anmälan om missförhållandena till åklagare.