Musiker och politiker gripna

På den tredje dagens firande av BNR, 1918 års Belarusiska folkrepublik, greps flera musiker och två ledande oppositionspolitiker.

Musikerna Ljavon Volski, Zmitser Vajtsusjkevitj, Ihar Varasjkevitj och Pavel Arakeljan skulle sjunga och spela på en bänk på Revolutionsgatan i Minsk, en gågata där musiker brukar sitta och spela. Detta för att högtidlighålla Frihetsdagen, alltså 101-årsminnet av BNR:s proklamerande.

Några minuter efter att de hade infunnit sig vid sextiden på kvällen lokal tid ombads de av en civilklädd polis att avlägsna sig. Strax därefter dök en svart minibuss med tonade rutor upp, och kravallpoliser under ledning av Centralräjongens vice polischef grep musikerna och körde iväg med dem. De har nu sannolikt böter eller arreststraff att vänta för att ha försökt organisera en icke-tillståndsgiven massammankomst.

Ett tiotal personer som hunnit samlas visade sitt missnöje med gripandet genom att skandera: ”Skam!” Senare rapporterades ett större antal personer ha börjat sjunga i kör i stället för de bortforslade artisterna.

Parallellt på det centrala Oktobertorget grep polisen även de två oppositionspolitikerna Vital Rymasjeuski och Mikalai Kazlou. Dessa hade planerat att leda ett vandring från torget till det hus på Valadarskigatan 9 där BNR:s självständighet proklamerades 25 mars 1918.

Även minst fyra andra personer med vit-röd-vita nationsflaggor greps samtidigt, däribland en kvinnlig aktivist som hade kedjat fast sig i ett monument. Gripandena på Oktobertorget genomfördes av civilklädda män men leddes av chefen för Minsks kravallpolis Zmitser Balaba.

Polisbussar som hade samlats kring Oktobertorget rapporterades därefter ha rört sig i riktning mot Revolutionsgatan, där den musicerande församlingen hade växt till ett åttiotal personer. Polisen varnade dem för att man skulle tillgripa tvång om de inte självmant slutade.

Källa: Naviny 1, 2, 3