Namninsamling för flaggförslag

Det oppositionella kristdemokratiska partiet inleder nu en namninsamling för Hanna Kanapatskajas lagförslag, om att ge den inofficiellt förbjudna rödvitröda flaggan skyddad status.

19 september 1991 – i kölvattnet av den misslyckades augustikupp som ville återupprätta ett totalitärt Sovjetunionen – gav Belarus officiellt status till den rödvitröda flaggan som statsflagga. Flaggan hade tidigare använts av 1918 års kortlivade republik samt under medeltidens polsk-litauiska välde där det belarusiska territoriet då ingick.

Efter att Aljaksandr Lukasjenka kommit till makten och bytt tillbaka till en flagga snarlik den sovjettida, har den rödvitröda flaggan varit inofficiellt förbjuden och en symbol för landets opposition.

Nu inleder det icke-registrerade oppositionspartiet Belarusisk kristen demokrati, BChD, en namninsamling till stöd för parlamentsledamoten Hanna Kanapatskajas förslag att ge flaggan skyddad status.

– Vi manar alla Belarus medborgare att stödja lagförslaget, säger en av partiets två ordförande, Vital Rymasjeuski, i ett pressmeddelande. Det är en skam när polisen fortsätter att arrestera människor för den rödvitröda flaggan.

BChD är sprunget ur det äldre oppositionspartiet Belarusiska folkfronten, en gång landets största, och flaggan har av skeptiker ibland kallats för BNF-flaggan.

– Det är dags att avsluta den onödiga konflikten om nationalsymboler, säger Rymasjeuski i pressmeddelandet. I dag gynnar den bara vårt lands fiender. Jag uppmanar de belarusiska myndigheterna att stödja och anta lagförslaget och alla icke-likgiltiga medborgare att lämna sin namnteckning till stöd för det.

Kanapatskaja, själv från liberalkonservativa tillika oppositionella Förenade medborgarpartiet, har överlämnat sitt förslag till kultur-, inrikes- och justitieministerierna för synpunkter. Dessa ska lämna sina svar senast 3 oktober. Därefter kan förslaget eventuellt läggas fram inför parlamentet.

Kanapatskajas förslag har rubriken ”Om användande av och skydd för Republiken Belarus första statsflagga”. Konkret vill hon att flaggan ska ges status som av kulturhistoriskt värde, att det slås fast i lagen att man fritt får använda den – däribland under statligt erkända helgdagar och liknande – samt att det ska bli straffbart att hindra någon från att använda den eller att utrycka sig nedsättande om den.

Källa: Naviny