Nästa fuskval 9 augusti

Det belarusiska presidentvalet är utlyst till 9 augusti. Människorättsförsvarares förslag om hur valet kan anpassas till en pandemisituation avfärdas av landets centrala valkommission.

Datumet för presidentvalet beslutades formellt i dag på morgonen av parlamentets underhus, Representanthuset, på förslag av Centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna. Det förra valet hölls 2015 och nästa val måste enligt konstitution äga rum senast i augusti i år.

Mot bakgrund av den rådande pandemisituationen hade landets människorättsförsvarare till Centrala valkommissionen inkommit med förslag om hur valet kan göras mer smittsäkert. Man föreslog bland annat att stödunderskrifter för kandidater ska kunna samlas utan fysisk kontakt, och att lokala och regionala valnämnder ska kunna kommunicera elektroniskt så att man slipper besöka dem.

Jarmosjyna och Centrala valkommissionen avfärdar förslagen med hänvisning till att ändringar i vallagar inte bör införas närmare ett val än ett år i förväg, och att valnämnderna enligt gällande lag inte är skyldiga att ha något e-postadress. Man säger dock att man ska se över möjligheten till videokonferenser om smittosituationen kräver det.

Hur eventuella oppositionskandidater ska kunna samla in de erforderliga hundratusen stödunderskrifterna – något som även i vanliga fall ofta är dem övermäktigt – är därmed oklart.

Val på alla nivåer har rutinmässigt riggats och manipulerats under Aljaksandr Lukasjenkas hittills 26 år som president, nästan från början under just Jarmosjynas överinseende.

I samband med att han själv röstade i parlamentsvalet i höstas gjorde Lukasjenka klart att han tänkte ställa upp även i det kommande presidentvalet, för en sjätte mandatperiod. Han lovade dock samtidigt att han inte skulle ”ta illa upp” om folket inte stödde honom.

Oppositionens strävanden att enas om en gemensam kandidat ser samtidigt ut att rinna ut i sanden, sedan en serie primärvalsmöten i landets städer avbröts tidigare under våren. Den ledande primärvalskandidaten Pavel Sevjarynets drog sig ur med hänvisning till coronaepidemin och till att lokala myndighetsföreträdare hade börjat dyka upp på mötena och deltagit i omröstningarna, av allt att döma för att sabotera.

Källor: Vjasna, Naviny.by