Nej till hungerstrejkande mödrar

De hungerstrejkande mödrarna till narkotikadömda fångar ser inte ut att få gehör hos president Aljaksandr Lukasjenka. Det framkom efter att han i dag hade träffat Högsta domstolens ordförande.

Som iöst.nu rapporterade i förra veckan har Mödrarörelsen 328, uppkallade efter lagparagrafen om narkotikabrott, inlett en hungerstrejk. De menar att landets hårdare tag mot narkotikabrott sedan några år tillbaka i huvudsak drabbar missbrukare och sådana som säljer narkotika för att finansiera eget bruk. Detta medan storhandlare lämnas i fred för att de har inflytelserika beskyddare.

Narkotikaförsäljning medför minst fem års fängelse. Mödrarna anser att två-tre år vore en mer proportionerlig strafflängd för deras missbrukande barn, som ofta är tidigare ostraffade.

Inställningen till narkotikabrott skärptes dessutom efter att Lukasjenka i december 2014 offentligt sa att man måste skapa ”outhärdliga förhållanden” för narkotikadömda fångar så att de ”rakt ut sagt ber om att få dö”.

Ett dussin kvinnor inledde hungerstrejken 27 april, dels i Kalinkavitjy i Homellänet och dels i Puchavitjyräjongen utanför Minsk. Ytterligare kvinnor ska senare ha anslutit sig. De har krävt att få träffa Lukasjenka och att en kommission tillsätts för att se över de senaste årens orättvisa straff.

2 maj fick de träffa chefen för presidentadministrationen, Natallja Katjanava. Denna ska därefter ha försök påskynda arbetet med ett lagförslag om ändringar i paragraf 328. 6 maj sa också ordföranden i parlamentets lagutskott Natallja Gujvik på telefon till mödrarörelsens ledare Larysa Zjyhar, som själv deltar i hungerstrejken, att förslaget kunde komma att behandlas innan parlamentet stänger för säsongen 29 juni.

I dag ska frågan dessutom ha tagits upp vid ett möte mellan Lukasjenka och ordföranden i Högsta domstolen, Valjantsin Sukala. Mötet skulle i huvudsak handla om hur samspelet mellan domstolar, polis, säkerhetstjänst och åklagare fungerar, och om utvecklingen i brottsutredningar som presidenten särskilt intresserar sig för. Men även den pågående hungerstrejken hade kommit upp.

– Den fortsatta kampen mot narkomani och narkotikabrott diskuterades, sa Sukala till journalister efteråt. Statschefen sa entydigt att några lättnader i förhållande till de som säljer och sprider narkotika inte kommer på fråga.

När det gäller bruk av narkotika var det möjligen en annan sak, utvecklade han. Samtidigt menade han att bara 30 procent av de som i dag lagförs för eget bruk döms till fängelse.

– Det handlar om tidigare dömda, kanske asociala, individer. Andra döms till icke-frihetsberövande straff. Så i princip är straffpraxis gentemot brukarna återhållsam och genomtänkt.

– Men när det gäller den metod som i dag har valts av en grupp mödrar, sa han också, så är den oacceptabel. Det är en påtryckning och inblandning i rättvisans gång. Och det är inte den metod som bör användas hos oss.

På en fråga om de eventuella lagändringarna svarade Sukala:

– Vi talade om just detta. Om att i det kommande lagförslaget inkludera något slags möjligt förmildrande, enbart i förhållande till brukarna.

Källa: Naviny, Nasja NivaPresidentadministrationen