Nekad protest i Svetlahorsk

Myndigheterna i staden Svetlahorsk nekar tillstånd åt en grupp som på lördag ville protestera mot den nya pappersmassafabriken. Man hänvisar till att ett annat evenemang ska hållas då.

Pappersmassafabriken beslöts 2012 och skulle ha börjat producera massa redan för tre år sedan, men starten har varit förknippad med svårigheter. Först visade det sig att de kinesiska byggarbetarna hade installerat undermåliga ledningar. Och när man i slutet av förra året gjorde ett nytt försök blev utsläppen värre än utlovat.

Opinionen mot fabriken har alltsedan 2012 varit stark, särskilt i nårområdet. Då samlades tiotusen namnunderskrifter in mot projektet – i en stad med bara 69000 invånare. I samband med en planerad protest greps också aktivister som hade tänkt ansluta från Minsk.

Inför den nyastarten i slutet av förra året kallade polisens spaningsavdelning unga oppositionella till förebyggande samtal för att hindra eventuella protestyttringar. Det ryktades då att president Lukasjenka skulle närvara vid invigningen.

När produktionen sedan väl startade upplevde boende i området inte bara på att det luktade illa utan även andningsvårigheter, hosta och andra hälsoproblem. Fabriksledningen förnekade att utsläppen skulle vara hälsovådliga – men tvingades sedan stänga av produktionen.

Efter att flera klagomål lämnats in blev det känt att fabriken saknade utrustning för att fånga upp den metantiol som bildas vid pappersbruk, och som även i små mängder kan skapa en omfattande stank. Efter att ha anlitat ett laboratorium i Moskva kunde produktionen återupptas i juli – och invånarna upplevde återigen obehag. Fabriken offentliggör nu kontinuerligt utsläppsnivåerna och hävdar att inga gränsvärden överskrids.

Lördagens protest skulle ha ägt rum vid idrottsstadion Pappersarbetaren, men enligt myndigheterna är platsen upptagen av den regimtrogna ungdomsorganisationen BRSM, som ska ordna en familjefest på lantbrukstema kallad Byns härskare.

Människorättsförsvaren Alena Masljukova, som ingår i initiatvgruppen mot fabriken, säger att man i stället ska arrangera en flashmob men även söka tillstånd för att protestera en annan dag.

Källa: naviny.by