Ny europeisk resolution mot Minsk

EU-parlamentet röstade i går med handuppräckning igenom en resolution om Belarus. Budskapet är tuffare än vad som brukar höras från andra delar av EU-apparaten.

Som brukligt räknar resolutionen upp tidigare ställningstaganden och uttalanden från EU:s sida. Man nämner även FN:s specialrapportör Miklós Harasztis uttalande för tre veckor sedan.

Detta gjordes efter de preventiva gripanden av människor – däribland de tidigare presidentkandidaterna Mikalaj Statkevitj och Uladzimir Njaklajeu – som hade tänkt delta i en icke-tillståndsgiven manifestation på hundraårsdagen av 1918 års belarusiska republik. Även EU-parlamentet menar att gripandena visade att regimen inte vill överge sin repressiva linje.

Man uttalar stöd för den stridbare Haraszti och vill att EU samarbetar med honom.

Parlamentet konstaterar också att lokalvalen i februari, liksom parlamentsvalen 2016 och presidentvalet 2015, visade att Belarus fortfarande inte genomfört rekommendationerna från OSSE:s valbyrå ODIHR och från Venedigkommissionen. Samtidigt, konstaterar man, var EU:s hävande av sanktioner för två år sedan avsett just att uppmuntra landet till demokratisering.

Fria och rättvisa val har inte hållits sedan 1994, står det i resolutionen. Detta var det år Aljaksandr Lukasjenka kom till makten. Man skriver också uttryckligen att det finns två politiska fångar, Michail Zjamtjuzjny och Dzmitryj Palijenka. Bland övriga tillkortakommanden som nämns finns blockeringen av nyhetssidan Chartyja-97 och den nya massmedielagstiftning som håller på att införas samt, inte minst, dödsstraffets fortsätta användande.

EU-parlamentet säger i resolutionen att man stödjer fortsatt ”kritisk dialog” men att överträdelser av de här slagen måste följas av en tydlig reaktion från EU:s sida. Man vill också att EU fortsätter stödja landets civilsamhälle – särskilt oberoende informationskällor – och att civilsamhället ges en roll i dialogen med landet.

Därutöver vill man se mer folk-till-folk-kontakter.

När det gäller dialog kring ekonomi och miljö understryker parlamentet också att Belarus måste visa öppenhet och ta miljön på allvar, inte minst när det gäller säkerheten i det kärnkraftverk som byggs i Astravets.

Källa: EU-parlamentet