Ny uppmaning att avskaffa dödsstraff

I dag 10 oktober är den internationella dagen mot dödsstraff. EU:s utrikeschef Federica Mogherini och Europarådets generalsekreterare Marija Pejčinović Burić riktar i ett gemensamt uttalande en särskild uppmaning till Belarus.

”Europeiska unionen och Europarådet motsätter sig bestämt dödsstraffet vid alla tillfällen och under alla omständigheter”, lyder uttalandet. ”Dödsstraffet är en grym, omänsklig och förnedrande bestraffning som strider mot rätten till liv. Dödsstraffet betyder hämnd, inte rättvisa, och dess avskaffande bidrar till större mänsklig värdighet.”

I uttalandet uppges att tjugo länder verkställde avrättningar under 2018, vilket är den lägsta siffran någonsin. EU anger att de tio länder som avrättade flest är Kina, Iran, Saudiarabien, Vietnam, Irak, Egypen, USA, Japan, Pakistan och Singapore.

Belarus är det enda landet i Europa som använder dödsstraffet, som där genomförs med nackskott. Det är även det enda land som nämns vid namn i uttalandet:

”De medlemsstater i Europarådet som ännu inte tillträtt Protokoll nr 6 och 13 till Europakonventionen om mänskliga rättigheter uppmanas att göra så utan dröjsmål”, skriver de, och fortsätter: ”Europarådet och EU uppmanar återigen Belarus att avskaffa dödsstraffet och ansluta sig till den gemenskap av länder som har valt att ersätta hämnd med mänsklig värdighet. De bjuder också in de observatörer i Europarådet som ännu inte har avskaffat dödsstraffet att föra en dialog om hindren på deras väg mot avskaffande.”

Diktaturen Belarus är inte medlem i Europarådet, vars verksamhet kretsar kring mänskliga rättigheter, rättsstat och demokrati. Det ingår inte heller bland observatörsstaterna som i huvudsak ligger utanför Europa, bland dem USA. Men 2016 undertecknades en första gemensam aktionsplan mellan rådet och Belarus och i somras även en ny sådan, som ska gälla till 2021, och landet deltar i en del av rådets arbete.

EU skriver på sin webbsajt att detta års dag mot dödsstraff särskilt är ägnat barnen till de dödsdömda.  I det gemensamma uttalandet står också:

”Detta grymma straff drabbar även de anhöriga till de som underkastas dödsstraffet, först och främst deras barn. Att neka barn och familjer en begravning eller kremering bryter mot deras mänskliga rättigheter, inte minst deras rätt till frihet från grym, omänsklig och förnedrande behandling. Barn som har förlorat föräldrar på grund av avrättningar lider djup och varaktig sorg och trauma. Ingen kan bättre än dessa osedda offer förstå vilken påverkan dödstraffet kan ha.”

Beskrivningen motsvarar straffets tillämpning i just Belarus. Där får anhöriga först i efterhand veta att avrättningen genomförts och kroppen lämnas inte ut, utan begravs av staten på hemlig plats.

Källor: Europarådet, EU