Nya politiska fångar hela tiden

Antikrigsprotesterna för en dryg vecka sedan var de första påtagliga manifestationerna på över ett år i Belarus, efter att protesthösten 2020 tog slut. Men människorättsförsvararnas lista över politiska fångar har ändå fortsatt att växa och är nu uppe i 1085 personer.

Under februari lades 46 namn till listan, skriver Vjasna i en månadsöversikt. Två tredjedelar av dem dömdes för någon typ av förtalsbrott, vilket Vjasna under många år insisterat på inte hör hemma i landets strafflagstiftning. Förutom denna finns även en mildare administrativ lagstiftning som kan ge bötes- eller kortare arreststraff.

Övriga politiska fångar har dömts för att ha förberett eller deltagit i ordningsstörningar eller skadegörelse samt oppositionellt klotter eller graffitti. De flesta av de nya politiska fångarna dömdes till sluten eller öppen anstalt men en del fick husarrest som straff.

När det gäller förtalsbrotten så redovisar Vjasna i en separat artikel om några exempel. Det rör sig bland annat om Dzimtryj Susjtjyk i Novahrudak som dömdes till ett och ett halvt års fängelse för ”förolämpande av presidenten” och ”skändande av flaggan och statsvapnet”, Uladzimir Silvanovitj från Ijeuskiräjongen som dömdes till två och ett halvt års fängelse för att ha trakasserat offentliga tjänstemän i sociala medier, samt Siarhej Sjynkevitj i Krupki som dömdes till ett och ett halvt års husarrest för att ha förolämpat två polismän.

Av de bortåt tusentalet protesterande som greps i samband med antikrigsmanifestationerna för en dryg vecka sedan har de flesta dömts till femton dagars arrest för otillåtna massmöten och ohörsamhet mot ordningsmakten. Några har fått böter. Det rapporteras att de arrestdömda inte får ta emot mediciner eller andra försändelser utifrån och även om fall av misshandel. Radio Svaboda återger även vittnesmål om att arresterade får trängas i små celler och sova utan madrasser.