Nytt blåsväder kring Karatkevitjs namnlistor

Tatsiana Karatkevit med sitt kampanjteam vid inlämningen av namnteckningarna. Bernikovitj längst till höger.
Tatsiana Karatkevitj med sitt kampanjteam vid inlämningen av namnteckningarna. Bernikovitj längst till höger. Skepsisen från den övriga oppositionen kretsade i mycket kring hennes kampanjledare Andrej Dzmitryjeu (i grå kostym bredvid Karatkevitj).

Tatsiana Karatkevitj, den enda regimkritiska kandidaten i förra års presidentval, betraktades då med skepsis av den övriga oppositionen. Många trodde inte på att hon lyckats samla in de hundratusen namnteckningar som krävdes för att få ställa upp, utan misstänkte att hon släpptes igenom av regimen för att ge sken av ett demokratiskt val. Nu uppger även en tidigare kampanjmedarbetare att man fuskade.

Det är Jaraslau Bernikovitj – som samordnade namninsamlingen i huvudstaden Minsk – som går ut med påståendet att de flesta namnteckningar där var förfalskade. Enligt Bernikovitj hade man i Minsk samlat in 14603 namn men den officiellt inlämnade siffran blev 54812. Bernikovitj tror att av de från hela landet registrerade 107299 namnteckningarna var mindre än 50000 äkta.

Jaraslau Bernikovitj har tidigare varit regional kampanjledare för flera oppositionella presidentkandidater: Semjon Domasj 2001, Aljaksandr Milinkevitj 2006 och Uladzimir Njakljajeu 2010. Enligt Bernikovitj var Tatsiana Karatkevitj under själva insamlingen mycket mån om att alla namnteckningar skulle vara riktiga. Det var först när alla listor skulle lämnas in – och det inte fanns tillräckligt många namn – som man tog till fusk.

Namnlistornas äkthet ifrågasattes redan inför valet i september förra året. Andra och mer meriterade oppositionskandidater som liberalkonservative Anatol Ljabedzka och kommunisten Siarhej Kaljakin hade inte lyckats komma i närheten av de nödvändiga hundratusen namnen. Karatkevitjs tidigare samarbetspartner i insamlingen, Belarusiska Folkfrontens Aleksej Janukevitj, uttrycker också skepsis om att hon skulle kunna samla in så många namn under det klimat av politisk apati som då rådde. En oppositionell kontroll av listorna som initierades inför valet kunde dock aldrig genomföras.

Den officiella Centrala Valkommissionens sekreterare säger i en kommentar att namninsamlingar kontrolleras på regional nivå, där man tar stickprov på 15 procent av listorna. Om mer än 15 procent av dessa visar sig vara falska underkänns kandidaten. Karatkevitj tillbakavisar å sin sida påståendet om fusk och menar att det skadar hela oppositionen inför det kommande parlamentsvalet i september. Oavsett frågetecknen kring insamlingen fick hon av många också ett erkännande efter själva valet. Mycket tydde på att hennes egentliga väljarstöd vida översteg de officiella röstresultaten. Sannolikt var det betydligt högre än regimen hade räknat med.

Hon överklagade också det officiella valresultatet.

Källor: Belpartizan 1, 2; Bernikovitjpresentation