Nytt fuskval 1 december

Nästa fuskval i Belarus kommer att hållas 1 december, nästan ett år tidigare än nödvändigt. Huruvida det blir ett president- eller ett parlamentsval är dock upp till Lukasjenka att bestämma.

Eftersom mandatperioderna för parlamentets underhus (det så kallade Representanthuset) och för presidenten är olika långa – fyra respektive fem år – skulle de nästa gång ha löpt ut ungefär samtidigt under hösten 2020.

Ordföranden i landets centrala valkommission Lidzija Jarmosjyna har dock flaggat för att ett av valen kommer att tidigareläggas, för att inte höja den politiska temperaturen alltför mycket.

I en videobriefing via internet i fredags meddelade hon att det datum hon föredrar är söndagen 1 december i år. Vilket av de två valen som ska tidigareläggas överlät hon dock åt president Aljaksandr Lukasjenka att bestämma:

– Vi hoppas att frågan får sitt svar under statschefens årliga tal någon gång i april, sa hon.

Lukasjenkas snart tjugofem år vid makten har präglats av fusk i samtliga val, som underkänts av såväl OSSE som inhemska valövervakare.

OSSE:s krav på ändringar i vallagstiftningen tillbakavisades av Jarmosjyna i videobriefingen med att de kräver att konstitutionen först ändras, något hon även ska ha sagt till EU:s utvidningskommissarie Johannes Hahn vid dennes besök i Minsk för några månader sedan.

Jarmosjyna sa dock även att en del av OSSE:s krav hade bearbetats ”kreativt” av valkommissionen och utmynnat i förslag som nu låg på presidentens bord.

Någon radikal förändring är sannolikt inte att vänta. Vid den säkerhetspolitiska konferens som bevistades av Hahn beklagade sig Lukasjenka över att EU ”fortsätter att tjata om något slags demokrati” och förutspådde att man snart i stället skulle ta lärdom av den belarusiska demokratin.

Det var inför den kontroversiella folkomröstningen 1996 – som gav Lukasjenka diktatoriska maktbefogenheter – som Lidzija Jarmosjyna ersatte oppositionspolitikern Viktar Hantjar som ordförande för Centrala valkommissionen. Hantjar ”försvann”, mördades av en statlig dödspatrull, några år senare, medan Jarmosjyna sedan dess gjort sig känd som den mest långvariga och kanske trognaste topptjänstemannen i Belarus.

Källa: Vjasna