Oanständigt bistånd, menar Östgruppen

De grundläggande värderingar som demokratiskt sinnade aktörer nu värnar i inrikespolitiken måste vara vägledande också när det svenska biståndet fördelas. Det skriver Östgruppen i en debattartikel i OmVärlden i dag.

Att ge bistånd till diktaturregimer som den belarusiska är oanständigt, menar man.

– Regimer som uppvisar totalt förakt för demokrati och mänskliga rättigheter bör helt enkelt inte komma i fråga som biståndsmottagare, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I den svenska valrörelsen kom många diskussioner att handla om synen på grundläggande demokratiska värderingar, och vem man kan tänka sig att stödja och samarbeta med. Nästan alla involverade aktörer tycktes därvid stå enade bakom en gemensam demokratisk värdegrund.

Östgruppen efterlyser nu motsvarande diskussion och ställningstagande i biståndspolitiken, och kritiserar det svenska biståndet till Belarus.

– Belarus styrs med järnhand av diktatorn Aljaksandr Lukasjenka och hans regim begår kontinuerligt grova brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla. Ändå pumpar Sida regelbundet in miljontals kronor i projekt där statliga belarusiska aktörer är djupt involverade i styrning och genomförande

Statliga belarusiska aktörer tilldelas svenskt bistånd och gör sig samtidigt skyldiga till allvarliga människorättsbrott, konstaterar Östgruppen. Exempel på detta är universitetsinstitutioner som relegerar regimkritiska studenter. Belarusiska skatte- och arbetsmarknadsdepartementet – båda mottagare av svenskt bistånd – är också aktivt involverade i repression, senast i samband med införandet av den människorättsvidriga så kallade parasitskatten.

– Demokratisk förändring kan bara åstadkommas av de som står upp för demokratin, säger Martin Uggla. Det är därför också dessa krafter som uteslutande bör få ta del av det svenska biståndet.

Att fortsätta förse diktaturregimer och deras underordnade med stöd gör i stället diktaturen starkare, menar Östgruppen.