Ökänd paragraf byts ut

Att arbeta för en icke-registrerad organisation ska inte längre kunna ge fängelse enligt ett nytt lagförslag. I stället förvandlas brottet återigen till en administrativ förseelse, nu med böter som påföljd.

Den ökända paragrafpunkten 193.1 infördes i Belarus strafflag hösten 2005, inför presidentvalet i mars följande år. Inte heller tidigare hade det varit tillåtet att verka för en organisation som saknade officiell registrering men då hade detta betraktats som en administrativ förseelse som kunde ge 15 dagars arreststraff.

Den tidigare lagen hade tillämpats sällan och godtyckligt. Detsamma kom att gälla den nya, hårdare paragraf 193.1. Först att drabbas var den nybildade organisationen Partnerstva som kommit till för att organisera oberoende valövervakning i presidentvalet. Fyra av dess aktivister dömdes till mellan sex månader och två års fängelse, men behövde inte avtjäna hela strafftiden.

Även oppositionella Ung Fronts Zmitser Dasjketitj, som hade deltagit i tältlägersprotesten i centrala Minsk efter valet, dömdes vid samma tid till ett och ett halvt års fängelse enligt paragraf 193.1.

Därefter har lagen fortsatt att tillämpas sporadiskt, ibland med böter som följd och inte mot alla tänkbara måltavlor. Exempelvis kunde Vjasna – en av landets ledande människorättsorganisationer som berövats sin registrering 2003 – fortsätta att verka öppet utan att erhålla mer än en varning 2011. (Ordföranden Ales Bjaljatskij dömdes i stället till fängelse för skattebrott följande år.)

Trots den sällsynta och godtyckliga tillämpningen har paragraf 193.1 varit föremål för hård kritik och nyligen lovade en hög regeringstjänsteman under ett FN-möte att den skulle avskaffas. Nu har regeringen också publicerat ett sådant lagförslag, som sannolikt kommer att antas av parlamentet i höst.

Enligt förslaget försvinner paragraf 193.1 ur strafflagen. Men i stället tillkommer en ny paragrafpunkt 23.88 i den administrativa lagen. Enligt denna kommer det även fortsatt att vara förbjudet att verka för en icke-registrerad organisation och påföljden kan bli motsvarande tusen kronor i böter.

Regimkritiska organisationer beviljas i regel inte registrering men en del av dem har det ändå sedan tidigare.

Källa: Vjasna 1, 2