Oklart kring svenskt projektbidrag

Sverige beslöt i våras att sponsra ett projekt som nu kritiseras av Östgruppen.

Martin Uggla, ordförande i Östgruppen (som driver iöst.nu), avslöjade i förra veckan att Sverige hade gett tvåhundratusen kronor till FN-organet UNDP för vidare befordran till en regimnära tankesmedja i Minsk. Syftet var att sponsra en forskningsrapport om huruvida Belarus behöver en människorättsombudsman eller inte.

FN har länge propsat på att Belarus inför en sådan institution. Forskningsprojektet kan enligt Martin Uggla ses som ett sätt att från regimens sida förhala frågan. Vidare ser han det som beklagligt att pengarna i stället för att användas till verkligt demokratistöd slösas bort på regimfunktionärer.

Tankesmedjan i fråga kallas Foreign Policy and Security Center (FPS) och består av forskare från statliga universitet. Den huserar på Belarusiska statliga universitetets institution för internationella relationer. Därmed framstår den som en typisk så kallad GONGO, en statligt skapad men nominellt icke-statlig organisation, avsedd att imitera civilsamhället i demokratiska länder.

Under vårens polistillslag mot demonstranter uttalade FPS chef Siarhej Palahin sitt stöd för kväsandet av protestvågen. Han menade då att ”statlig impotens kan leda till att det blir som i Ukraina”.

I en kommentar till oberoende Euroradio hävdar nu Palahin att projektet av oklara skäl inte har blivit av. Några pengar ska enligt honom aldrig ha nått FPS. Han vet inte om det är FN eller den belarusiska regeringen som har satt stopp för projektet.

I Sverige har projektbidraget väckt debatt i tidningen OmVärlden. Martin Uggla menar att Utrikesdepartementet och Sida vid ett dialogmöte med bland andra Östgruppen i våras förnekade projektets existens.

Källor: Omvärlden 1, 2, Belprauda