Om sanktioner och ”motsanktioner”

Anatol Ljabedzka

Anatol Ljabedzka, partiledare för Förenade Medborgarpartiet, har förvägrats att resa ut från Belarus. Ljabedzka skulle till Litauen, men fick vända vid den belarusiska (vitryska) gränsen med besked om att hans utresetillstånd till EU är indraget. Ingen ytterligare förklaring till varför han inte tillåts lämna landet har givits.

Som tidigare rapporterats på Fokus Vitryssland har uppgifter om att myndigheter planerar att stänga gränsen för ett antal belarusiska regimkritiker cirkulerat i oberoende belarusisk media. Det är ett hundratal aktiva förespråkare för EU-sanktioner som enligt uppgift skall ha svartlistats. Det belarusiska inrikesdepartementet har förnekat att så skulle vara fallet, medan åklagarmyndigheten i ett officiellt uttalande har förklarat att sanktionsförespråkare visst kan komma att nekas utresa.

I den belarusiska lagens mening kan handlingar som skadar landets ekonomi eller anseende betraktas som brottsliga. Aktiva sanktionsförespråkare riskerar därför, enligt åklagarmyndigheten, rättsliga påföljder, och den som är föremål för en brottsmålsundersökning kan nekas att lämna landet.

Anatol Ljabedzka är dock inte föremål för någon pågående brottsmålsundersökning. Gränspolisens agerande har därför gett grogrund för antagandet att en lista över regimkritiker med utreseförbud nu faktiskt har tagits i bruk.

Källa: Naviny