Oppositionsledare varnas för agitation

Kampanjen inför parlamentsvalet har smygstartat genom insamlig av stödunderskrifter för hugade kandidater. Men en av oppositionsledarna varnas nu för att nyttja insamlingen i agitationssyften.

Det är Förenade medborgarpartiets tillförordnade ordförande Mikalaj Kazlou som fick mottaga varningen i går. I söndags, 16 september, samlade han och flera andra oppositionella tillsammans in stödunderskrifter för sina kandidaturer i parlamentsvalet 17 november.

Tusen insamlade underskrifter ger en kandidat rätt att ställa upp i valet. De övriga för vilka underskrifter samlades in var Vasil Zjorau från kampanjen Europeiska Belarus, samt Pjotr Paprauka och Siarhej Sparysj från de icke-registrerade partierna Belarusisk kristendemokrati och Narodnaja Hramada.

Omkring femton personer deltog i insamlingen.

Stödunderskrifter samlas i regel in genom att man sätter ut informationsbord på gatan, oftast förenat med en stor bild och biografisk information, men även eventuell partitillhörighet och nationella flaggor. Vid detta tillfälle hade dock Kazlou och de andra en banderoll med texten ”20 år – vi minns” samt bilder av de fyra offren för politiska försvinnanden åren 1999-2000.

Två av dessa, oppositionspolitikern Vikar Hantjar – som var medlem av Förenade medborgarpartiet – och hans vän affärsmannen Anatol Krasouski, hade försvunnit just på dagen tjugo år tidigare, 16 september 1999.

Omvärlden har sedan dess krävt att försvinnandena, eller snarare morden, ska utredas och de skyldiga ställas inför rätta men Lukasjenka ignorerar kraven. Fyra dåvarande regimfunktionärer som betraktas som ansvariga för dåden är föremål för personliga sanktioner från EU och USA: polisöversten Zmitser Paulitjenka, inrikesministrarna Jury Sivakou och Uladzimir Naumov, samt riksåklagaren Viktar Sjejman. Sjejman har alltjämt en framskjuten position i Lukasjenkas apparat.

I går mottog dock Kazlou en kallelse till den lokala valnämnden som tilldelade honom en officiell varning. Nämnden menade att han utnyttjat namninsamlingen för otillåten agitation.

Kazlou säger i en kommentar att minnesaktionen ryms inom uppdraget att informera allmänheten om vem han är, eftersom den försvunne Hantjar var med i samma parti. Han är också kritisk mot valnämnden som han menar försöker göra valet ointressant. Som själv tidigare anställd inom spaningspolisen säger han sig dessutom vara övertygad om att myndigheterna har all information de behöver för att ställa de ansvariga för försvinnandena till svars.

Källor: naviny.by, Vjasna