Östgruppen: ”Avbryt Sidaprojekt”

Högt uppsatta tjänstemän på det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet och dess tillhörande lokala myndighet kan på goda grunder misstänkas för allvarliga människorättsbrott, skriver Östgruppen i en debattartikel i Dagens Arena. Samtidigt har de tilldelats styrande roller i ett svenskt biståndsprojekt i mångmiljonklassen, finansierat av Sida.

– Projektet bör avbrytas omedelbart. Det är oacceptabelt att människor som bär ansvar för människorättsbrott tillåts styra svenskt bistånd, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

I det aktuella biståndsprojektet, vars budget uppgår till över tio miljoner kronor, är Arbetsförmedlingen svensk huvudpartner. Projektets styrgrupp leds dock av en toppchef inom det belarusiska arbetsmarknadsdepartementet.

Samtidigt är denne chef en av de högsta ansvariga för verkställandet av en människorättsvidrig lagreform i Belarus, den så kallade parasitskatten. Lagändringen, som innebär en ekonomisk bestraffning av personer som inte är registrerade på den officiella arbetsmarknaden, bryter mot både Belarus konstitution och den internationella rättens förbud mot tvångsarbete.

Utöver nämnde chef ingår dessutom ytterligare två lokala chefstjänstemän med misstänkt ansvar för brott mot de mänskliga rättigheterna i projektets styrgrupp.

Östgruppen har tidigare uppmärksammat och kritiserat att svenska biståndsprojekt i Belarus riktats till eller styrts av regimföreträdare som själva gjort sig skyldiga till människorättsbrott. Nu vill man se konkreta åtgärder från den nytillträdde biståndsministern Peter Eriksson:

– Biståndsministern bör ge Sida i uppdrag att se över sina kriterier för vilka aktörer som involveras i dess finansierade projekt. Han bör också tydligt slå fast att inga svenska biståndsmedel ska ges till dem som kränker de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla.

I mars i år flaggade Peter Eriksson med en debattartikel i Dagens Nyheter för stärkt fokus på demokrati i biståndet till Östeuropa. Satsningen tycktes dock inte omfatta Belarus.

Källa: Östgruppen