Östgruppen: ”Stoppa samarbetet med regimen”

Utvecklingen inför presidentvalet 9 augusti visar att EU:s mjuka strategi mot Lukasjenkaregimen varit ett misstag, menar Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter. I går kväll ägde nya massgripanden rum.

Den belarusiska regimen har drastiskt trappat upp sin repression mot oliktänkande i landet, konstaterar Östgruppen i ett pressmeddelande, och skriver att den pågående presidentvalskampanjen präglas av fusk från regimens sida. Hundratals personer har frihetsberövats under de senaste veckorna, däribland flera av Lukasjenkas främsta politiska motståndare. Rapporter om tortyr i häktena förekommer. Östgruppen kräver nu att Sverige och EU stoppar allt politiskt och ekonomiskt samarbete med regimen i Belarus.

– Lukasjenka visar återigen sitt totala förakt för mänskliga rättigheter och demokratins spelregler, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla. Det måste få återverkningar på Sveriges och EU:s relationer med honom.

Fram till år 2015 villkorades det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU och Belarus med framsteg på människorättsområdet. EU tillämpade då också en omfattande sanktionspolitik mot regimföreträdare med ansvar för övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Därefter har EU visserligen fortsatt ställa krav på respekt för mänskliga rättigheter men samtidigt börjat utveckla konkreta samarbeten med regimen på en rad områden. Östgruppen kritiserade förändringen när den gjordes och uppmanar nu Sveriges utrikesminister Ann Linde att ta initiativ till en återgång till den tidigare politiken.

– Det är uppenbart att EU:s uppmjukade strategi var ett misstag, säger Martin Uggla. När villkoret att respektera de mänskliga rättigheterna försvann blev det i praktiken fritt fram för Lukasjenka att fortsätta förtrycka landets befolkning, utan att det kostade honom något.

Ett av de områden där Östgruppen efterlyser konkret handling från Sveriges regering är biståndet till Belarus, där landets regim är involverad i flera Sida-finansierade insatser.

– Allt svenskt bistånd till belarusiska statliga aktörer bör frysas omedelbart. Det är oacceptabelt att svenska biståndsmedel går till en regim som öppet kränker de mänskliga rättigheterna, säger Martin Uggla.

Den ledande utmanararen i presidentvalet – Viktar Babaryka – fördes som iöst.nu då rapporterade bort till förhör i torsdags. Senare framkom att han gripits, att den tidigare brottsutredningen om skattebrott och penningtvätt breddats med anklagelser om annan ekonomisk brottslighet och korruption, och att säkerhetstjänsten KGB nu övertagit huvudansvaret för utredningen. I går fredag markerades också slutpunkten för insamling av stödunderskrifter med långa solidaritetskedjor i en rad belarusiska städer. Några hundra deltagare greps.