Otillåten protest ger resultat

Protesterna mot pappersmassafabriken i Svetlahorsk resulterar i en ny miljöprövning. Detta framgår i ett officiellt brev till initiativgruppens ledare Alena Masljukova.

Det är Naturresursministeriet som svarar på ett brev från intiativgruppen. Ministeriet skriver att de illaluktande utsläppen av metantiol inte hade förutsetts i den dokumentation som hade lämnats in i samband med fabrikens projektering, och därför har man inte heller gjort någon kontroll av utsläppsnivåerna.

Detta avser man nu göra. Om den nya miljöprövningen uppdagar några regelbrott lovar ministeriet att vidta åtgärder.

Ny dokumentation om fabriken inkom till ministeriet redan för tre veckor sedan. Ministeriet håller nu på att köpa in mätutrusning och att utarbeta en metod för den nya prövningen.

I en kommentar till Radio Svaboda frågar sig Alena Masljukova om ett misstag eller ett brott ligger bakom att utsläppen inte togs med i beräkningen. Hon säger att initiativgruppen planerar att anmäla fabriken och undrar även varför ministeriet inte reagerade på de klagomål som lämnades in för nästan ett år sedan.

Det lokala motståndet mot fabriken har alltsedan projekteringen för sex år sedan varit stort, med bland annat en omfattande namninsamling. Inför produktionsstarten förra året varnades lokala aktivister av polisen för att protestera. Efter att fabriken visat sig orsaka kraftig stank och klagomål på andningssvårigheter och andra hälsoproblem uppstått så stängdes produktionen av och man anlitade ett laboratorium i Moskva för att komma tillrätta med problemen.

I somras startades produktionen igen men även nu klagar invånarna på stanken. Ansökningar om demonstrationstillstånd har dock avslagits med hänvisning till konkurrerande evenemang som sedan inte ägt rum. Protester har ändå genomförts och lett till varningar och bötesstraff för arrangörerna.

Fabriken har finansierats med lån från kina och byggts av kinesisk arbetskraft. Marknadsföringen av pappersmassan utomlands ska skötas av svenska Ekman Group.

Källa: Radio Svaboda, Vjasna