Pappersbruksprotest gav resultat

Miljö- och naturresursministeriet har sagt åt pappersbruket i Svetlahorsk att åtgärda utsläppen. Detta efter ihärdiga protester och påstötningar från lokala aktivister.

Protesterna mot pappersbruket i Jakimava Slabada utanför Svetlahorsk började redan på projekteringsstadiet för sju år sedan, och fortsatte efter att bruket var färdigbyggt häromåret. Förutom återkommande stank upplever boende i området allvarliga hälsoproblem.

Tidvis har produktionen tvingats upphöra på grund av utsläppen men i huvudsak har de lokala myndigheterna och fabriksledningen i stället försökt förbjuda protesterna och förnekat miljöproblemen.

Efter att lokala aktivister uppmärksammat en oidentifierad vätska som rann ut i floden Bjarezina, och vidare in i Dnepr, har dock även Ukraina intresserat sig för utsläppen. Dess huvudstad Kiev får sitt dricksvatten från Dnepr.

I januari meddelade Ukraina att man tagit vattenprover vid gränsen till Belarus och funnit att kvalitén visserligen uppfyllde normen för fiskevatten men överskred gränsvärdena för järn och mangan med tre respektive sex gånger. Man bad Belarus att närmare undersöka biflödena från Bjarezina.

De lokala aktivisterna i Svetlahorsk har också tagit egna vattenprover och skickat till myndigheterna.

Häromdagen meddelade så aktivisternas samordnare, Alena Masljukova, att Miljö- och naturresursministeriet i ett skriftligt svar uppger sig ha beordrat företaget Svetlahorsks cellulosa- och kartongfabrik, samt dess moderkoncern Bellesbumpram (Belarusiska skogs- och pappersindustrier), att ”omedelbart vidta alla nödvändiga åtgärder för ett strikt följande av miljöskyddslagstiftningen vid fabriken”.

Man begär också att fabriken senast 17 maj inkommer med en förklaring till stanken i omgivningarna.

Pappersbruket är kinesiskbyggt vilket tros ha påverkat dess standard negativt. Häromdagen försvann en del av taket. Enligt läckta uppgifter inifrån fabriken ska det ha rasat in på grund av vibrerande maskiner i den delen av byggnaden.

Källor: Vjasna, Belsat 1, 2