Parlamentsutskott tackar människorättsförsvarare

Utskottsordförande Michajlova tackar överraskande nog människorättsförsvararen Usttsinau och lovar att göra som han vill.
Utskottsordförande Michalkova tackar överraskande nog människorättsförsvararen Usttsinau och lovar att göra som han vill.

Människorättsförsvararen Siarhej Usttsinau skrev till utskottet för lagstiftning i parlamentets underhus, med ett förslag om att förbättra rättsäkerheten för den som blir visiterade av polisen. Parlamentarikerna tackar och lovar att tillsammans med berörda myndigheter utarbeta ett lagförslag.

Problemet som Usttsinau sätter fingret på är att polisen kan visitera människor och beslagta saker från dem utan att det dokumenteras som vid en husrannsakan. Han uppmärksammade detta i samband med att det hände hans kollegor Leanid Sudalenka och Uladzimir Lemesj. Han föreslår därför att polisen – precis som vid en husrannsakan – ska åläggas att upprätta ett skriftligt protokoll och mot underskrift ge en kopia av detta till den visiterade personen.

I våras skickade han sitt förslag till Nationella centret för lagstiftning och rättsforskning. Svaret blev att det just nu inte låg i deras kompetens att ta initiativ till processrättsliga lagändringar, men att förslaget ändå förtjänade uppmärksamhet.

Usttsinau skrev då till utskottet för lagstiftning i parlamentets underhus och har nu fått svar därifrån. I svaret uttrycker utskottsordföranden Ljudmila Michalkova tacksamhet över initiativet och skriver att man tillsammans med alla berörda myndigheter kommer att utarbeta ett förslag och lägga fram det i parlamentet.

I januari i år ställde sig Michalkova mer kallsinnig till ett medborgarförslag att se över de inhumana rutinerna kring dödsstraffet.

Källa: Vjasna 1, 2