Polen ändrar sig: Belsat blir kvar

Den nedläggningshotade Polenbaserade tv-kanalen Belsat är räddad, twittrar dess chef Agnieszka Romaszewska-Guzy. Politisk enighet om fortsatt finansiering verkar nu finnas i det polska parlamentet.

Det var i går som Sejmens, det polska parlamentets, finansutskott röstade för att inkludera pengar åt Belsat i nästa års statsbudget. Förslag som går igenom utskottet och som har politiskt stöd blir princip alltid godkända även i parlamentet, menar Romaszewska-Gusy, och anger själv sannolikheten för detta till 99,99 procent.

Förslaget om ny finansiering till Belsat kom från en av regeringspartiet PiS ledamöter. Det har erhållit stöd från partiledaren Jarosław Kaczyński, som även om han formellt varken är president eller premiärminister anses vara Polens egentlige ledare.

Belsat har sedan sändningsstarten 2007 sorterat under de polska utlandssändningarna och sponsrats av det polska utrikesministeriet. Under åren 2007-15 spenderade detta totalt 157 miljoner zloty, närmare 370 miljoner kronor, på den regimkritiska satellitkanalen. Detta motsvarade enligt uppgift nästan en tredjedel av alla pengar Polen under perioden lade på demokratiinsatser i Belarus.

I början av året meddelades dock att Polen avsåg att helt bryta stödet till tv-kanalen. Bakgrunden var en normalisering av relationen till Lukasjenkaregimen, och en önskan om att i stället få tillgång till det belarusiska kabelnätet för de ordinarie polskspråkiga utlandssändningarna. Belsat når sin publik via internet och via satellit.

Belsats nätverk av reportrar i Belarus har under det gångna året varit föremål för omfattande förföljelse, i huvudsak i form av bötesstraff. Troligen har en pådrivande faktor varit kanalens sviktande politiska stöd utomlands.

Källa:  belaruspartisan.org