Politiske fången Dasjkevitj dömd igen

Zmitser Dasjkevitj – den oppositionella organisationen Ung Fronts ledare, som sitter fängslad för påstådd misshandel i december 2010 – har återigen fått sitt straff skärpt. Han tvingas nu avtjäna resten av sin strafftid, fram till augusti 2013, under särskilt stränga förhållanden. Anledningen sägs vara att han brutit mot disciplinreglerna i fängelset. Domstolsförhandlingen ägde rum utan insyn för journalister och människorättsförsvarare, som hårt kritiserar den nya domen.

”Domstolens beslut är ännu ett led i förföljelsen av det civila samhället, med syftet att tysta regimkritiker och utsätta dem för ännu hårdare press”, heter det bland annat i ett uttalande från landets främsta människorättsorganisation Vjasna och den Parisbaserade internationella organisationen FIDH (Internationella förbundet för mänskliga rättigheter).

För tillfället är det oklart var Zmitser Dasjkevitj befinner sig. Han finns inte kvar på den straffkoloni där han tidigare var fängslad, och myndigheterna har inte informerat de anhöriga om vilket fängelse han kommer att förflyttas till.

Zmitser Dasjkevitj har utsetts till samvetsfånge av Amnesty International. Enligt belarusiska (vitryska) människorättsförsvarare utsätts de politiska fångarna för hårda påtryckningar. I första hand vill regimen att de skriver på en nådeansökan och därmed erkänner sig skyldiga till de brott som de dömts för, något som bland annat Dasjkevitj vägrat göra. Denna vägran misstänks också vara den egentliga orsaken till den nu aktuella straffskärpningen.

Källa: Vjasna