Pressklubb-häktade frigivna

Fyra personer som greps vid tillslaget mot journalistorganisationen Pressklubben 22 december förra året släpptes i går, efter åtta månader i häkte, på fri fot. Av allt att döma på beslut av Lukasjenka.

Julija Slutskaja, som tidigare hade lett tidningen Komsomolskaja Pravdas belarusiska upplaga och Euroradio FM, grundande Pressklubben 2011. Verksamheten syftade till att höja journalisters kompetens och att motverka fejknyheter i statsmedia. Pressklubben var medlem i det internationella nätverket av pressklubbar.

Tillslaget 22 december motiverades med misstankar om skattebrott.

Julija Slutskaja, hennes son Pjotar Slutski, Siarhej Alsjeuski och Ala Sjarko, som alla greps då, släpptes dock i går på fri fot och uppges gå fria från alla anklagelser.

Någon rättegång hade ännu inte ägt rum, varför det i juridisk mening inte kan vara fråga om en benådning. I den benådningskampanj som bedrivs av den så kallade systemoppositionen uppmanas dock häktade att skriva nådeansökningar i förväg, och möjligen har de frigivna gjort just detta. Två personer sitter fortsatt häktade i fallet och åtminstone en av dem rapporteras inte ha skrivit någon nådeansökan. Huruvida de andra gjort detta, och det i så fall inverkat på beslutet att frige dem, är oklart.

Detaljerna i fallet är inte kända och de inblandade har belagts med yppandeförbud. Dock ska deras anhöriga i början av året ha samlat in pengar för att kompensera den föregivna skatteskulden, vilket öppnar juridiska möjligheter för Lukasjenka att ställa in ett åtal om han vill.

De två som fortsatt sitter häktade är Ksenija Lutskina och Dzianis Sakalouski, som fram till förra hösten arbetade på stats-tv men då anslöt sig till proteströrelsen. Lutskina ska ha velat starta en ny tv-kanal. Det är hon som rapporteras inte ha skrivit någon nådeansökan.

Människorättsorganisationen Vjasna räknar i dagsläget till 637 politiska fångar i Belarus. Bland dessa ingår även Vjasnas eget ledarskap.

Uppdatering: Telegram-kanalen Sprava, som nyligen lanserades av den i husarrest placerade Raman Pratasevitj, hävdar att de frigivna hade skrivit nådeansökningar. Även Dzianis Sakalouski ska ha gjort detta och kan därför också väntas bli frigiven snart, uppger Sprava.