Protest mot bloggararrest

Bloggaren Dzmitryj Kazlou döms till arreststraff efter arreststraff, för självständighetsmanifestationerna i december. Nu kräver Belarus ledande människorättsorganisationer att domstolsbesluten rivs upp och Kazlou släpps fri.

Som iöst.nu tidigare berättat ägde fem manifestationer rum under december, riktade mot den fördjupade integration med Ryssland som då förhandlades mellan ländernas ledare. Manifestationerna saknade tillstånd men polisen lät dem ändå äga rum, möjligen för att det låt i diktatorn Lukasjenkas eget intresse. Han har med eftertryck själv motsatt sig den långtgående integration som Ryssland vill se.

Det är först efter förhandlingarnas och protesternas avslutande som det rättsliga efterspelet tagit vid, med en ovanligt massiv bötesvåg och även ganska många arreststraff.

Dzmitryj Kazlou, bloggare i staden Orsja och känd under pseudonymen Grå Katten, deltog själv i de första manifestationerna 20 och 21 december. Han har senare även via sociala medier uppmanat till deltagande i de efterföljande.

Själv försattes han dock i arrest 25 december för att avtjäna ett 15 dagar långt administrativt straff som handlade om en tidigare protest i samband med parlamentsvalet i höstas. Därefter har han vid upprepade tillfällen dömts till ytterligare lika långa straff för självständighetsmanifestationerna. 20 januari släpptes han tillfälligt ut, medan häktet desinficerades. Han meddelade då oberoende journalister att han hittills är dömd till totalt 90 dagars arrest, alltså tre månader.

Människorättsorganisationerna Vjasna, Belarusiska Helsingforskommittén, Belarusiska journalistassociationen och åtta andra organisationer kräver nu att domstolsbesluten upphävs och att Kazlou försätts på fri fot. De konstaterar att det utsträckta frihetsberövandet mer motsvarar strafflagens, alltså den lag som gäller riktiga brott, än den administrativa lagens, som reglerar mildare förseelser. De understryker också att Dzmitryj Kazlou ådragit sig straffen genom att utöva sin grundlagsfästa yttrande- och mötesfrihet.

Källa: Vjasna