Protest mot Zapad i centrala Minsk

På fredagkvällen genomfördes det protestmöte som utlysts av oppositionspolitikern och före detta politiska fången Mikola Statkevitj, utan hinder från myndigheternas sida.

Mötet sammanföll med inledningen av den rysk-belarusiska militära samövningen ”Zapad-2017”, och var en protest mot denna.

Omkring tretusen ryska soldater befinner sig för närvarande på belarusiskt territorium för att tillsammans med landets egen försvarsmakt slå tillbaka ett fingerat hybridangrepp västerifrån. I mycket påminner det tänkta angreppscenariot om Rysslands egen inblandning i östra Ukraina.

Samtidigt genomförs omfattande manövrer även i själva Ryssland.

Något mötestillstånd hade man inte ansökt om men Mikola Statkevitj hade i förväg informerat stadens myndigheter om att man tänkte samlas på det centrala Oktobertorget klockan sju på kvällen.

Omkring tvåhundra deltagare slöt upp. Anföranden hölls förutom av Statkevitj även av oppositionspolitikerna Uladzimir Njakljajeu, Pavel Sevjarynets och Vjatjaslau Siutjyk. Politikerna menade att den pågående militärövningen var ett hot mot landets självständighet och vände sig även mot Lukasjenkas diktatur. En resolution lästes upp och bifölls av de församlade.

Därefter avtågade huvuddelen av demonstranterna mot Jakub Kolas-torget som ligger längre österut längs stadens huvudgata. På vägen passerade man Segertorget, där en del lade blommor vid andra världskrigsmonumentet.

Mötet övervakades av i huvudsak civilklädda poliser. Dessa gjorde inget för att störa demonstrationen men inte heller för att underlätta vid gatukorsningar. Där uppmanade man i megafon deltagarna att följa trafikreglerna och vänta på grön gubbe, vilket gjorde att de tog sig fram ganska långsamt.

Framme på Jakub Kolas-torget läste en präst upp en bön och deltagarna svor tillsammans en ed att försvara landet.

Protestmötet genomfördes också avsiktligt på årsdagen av slaget vid Orsja 1514. Då stoppade det dåvarande Litauiska storfurstendömet en här utskickad av Moskva, i en seger som blivit symbolisk för nationellt självmedvetande i dagens Belarus.

Parallellt hölls ett mindre möte av det kristet-konservativa oppositionspartiet KChP-BNF, vars ledare Zianon Paznjak lever i exil i Polen.

Källor: Vjasna 1, 2, Belorusskij Partizan, Narodnaja Volja