Queerfestival avhystes dubbelt

I helgen ägde queerfestivalen DOTYK rum i Minsk. I sista stund hade den dock berövats sina lokaler genom en samordnad myndighetsoffensiv.

DOTYK-festivalen har ägt rum flera gånger de senaste åren. Denna gång dominerades festivalprogrammet av utländska gäster och tidpunkten valdes utifrån när dessa hade möjlighet att närvara. Det innebar att den kom att sammanfalla med påsken. Inför festivalen publicerade flera tidningar insändare från ryskortodoxa troende som krävde att den skulle ställas in.

Festivalarrangören, Bioklubben Beröring, konstaterar i ett pressmeddelande från i går att man inte hade för avsikt att förolämpa någon men att man inte heller tycker det är rimligt att behöva fråga ryskortodoxa kyrkan om lov. I pressmeddelandet redogör man också för hur myndigheterna i sista stund försökte stoppa festivalen.

Sedan ett år tillbaka hyr man av företaget Kaliber lokaler i Kantinen XYZ. I onsdags ska företaget på eget initiativ ha skrivit till den lokala förvaltningen i Minsks Moskvaräjong och anhållit om en inspektion av de uthyrda lokalerna. På torsdagförmiddagen begärde förvaltningen skyndsamt tillträde till lokalerna. Några timmar senare dök representanter för brandkår, hygieninspektion och den lokala ideologiavdelningen upp. Både brandsäkerheten och de sanitära förhållandena underkändes.

Hyresvärden, alltså Kaliber, förbjöd då Bioklubben Beröring att använda lokalerna från fredag till söndag – just de dagar då festivalen skulle ha ägt rum.

Bioklubben Beröring förklarar att man under den tid man hyrt lokalerna har klarat sig undan ett tiotal inspektioner utan problem, däribland en brandsäkerhetsinspektion för bara ett halvår sedan.

På torsdagskvällen lyckades man hitta reservlokaler. Men under fredagen kom först fyra anonyma hatsamtal per telefon och därefter meddelade den nya hyresvärden att denne också fått besök av en inspektionsgrupp om tio personer från brandkår, hygieninspektion, polis och ideologiavdelning. Dessa hade låtit förstå att hyresvärdens fortsatta verksamhet var i fara. Med sig hade inspektörerna utskrifter av annonsering från Bioklubben Beröring, där festivalens nya adress stod angiven.

I slutändan fick festivalen genomföras i mindre format i kombination med livesändning via internet. Festivalen ska ha erhållit stöd från Sveriges, Storbritanniens och USA:s ambassader och de 13 utländska gästerna kom från Stockholm, Riga, Tallinn, Paris, Oxford och Moskva.

Källa: Vjasna