Rapportörsuppdrag förlängs av FN-råd

I en resolution välkomnar FN:s människorättsråd den särskilde Belarusrapportören Miklós Harasztis sista rapport, och beslutar att rapportörsuppdraget ska förlängas med ytterligare ett år.

Haraszti har haft uppdraget sedan det instiftades 2012, i kölvattnet av repressionen kring 2010 års belarusiska presidentval. I förra veckan presenterade han sin senaste årsrapport och konstaterade att landet inte gjort några praktiska framsteg under hans tid som rapportör utan alltjämt präglas av ”en atmosfär av rädsla”.

Eftersom samma person inte får inneha uppdraget i mer än just sex år löper Harasztis uppdrag ut i höst, men han har hoppats att mandatet förlängs och tillsätts med en ny person. Hittills har det förlängts varje år.

Så blev det också. I en resolution beslutar nu människorättsrådet att förlänga mandatet med ytterligare ett år och ber FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att förse rapportören med nödvändiga resurser. Man uppmanar också Belarus att samarbeta med rapportören. Under Harasztis tid som rapportör har myndigheterna i Minsk vägrat att ha med honom att göra.

I resolutionen ”välkomnar” rådet också Harasztis rapport och uttrycker sin ”oförändrade oro” över människorättsläget i Belarus, särskilt de ”ogrundade begränsningarna” av mötes-, förenings- och yttrandefriheten (även om man som ett positivt steg noterar den stora manifestation som tilläts 25 mars i år) samt förföljelsen av civilsamhället och övergreppen inom rättsväsendet. På den långa listan över synpunkter finns även valsystemet och de fyra outredda politiska försvinnandena 1999-2000.

19 länder röstade för resolutionen och sex emot, men 21 länder avstod också från att rösta.

Källa: Vjasna