Mål mot Zjamtjuzjny nedlagt

Morgondagens rättegång mot den politiske fången Michail Zjamtjuzjny har ställts in, oklart varför.

I morgon skulle en lokal domstol från Horki sammanträda i fängelse nummer 9, för att behandla olika mål mot fångarna där. Ett av dem rörde den tidigare människorättsförsvararen Michail Zjamtjuzjny. Fängelset hade begärt att domstolen skulle överföra Zjamtjuzjny till en strängare anstalt.

Människorättsorganisationen Vjasna har uppmärksammat ärendet och dess bakgrund. Denna består i ett uppenbara försök från fängelseadministrationens sida att skapa svåruthärdliga villkor för Zjamtjuzjny, genom att försöka vända andra fångar emot honom och placera honom i en lågstatusgrupp i fängelset.

Fängelser i det före detta Sovjetunionen präglas alltjämt i stor utsträckning av informella hierarkier där vissa, likt Indiens kastlösa, betraktas som oberörbara.

Zjamtjuzjny har konsekvent vägrat att låta sig placeras i gruppen och har därför fått tillbringa huvuddelen av de senaste månaderna i straff- och isoleringscell. Vjasna har anmält behandlingen av Zjamtjuzjny till kriminalvården och till åklagare, synbarligen med klent resultat, och därutöver begärt att få närvara vid morgondagens rättegång.

När Zjamtjuzny i våras stod inför en liknande rättsprocess i ett annat fängelse i Barysau ställde sig domstolen positiv till människorättsförsvararnas närvaro. Den gången drog fängelset i sista stund också tillbaka sin begäran om överföring till strängare anstalt.

Nu upprepas samma sak. I dag fick Vjasna veta att målet mot Zjamtjuzjny är nedlagt, eftersom ”grunden för det försvunnit”. Någon ytterligare klarhet har hittills inte gått att få.

Michail Zjamtjuzny arbetade tidigare för fångars rättigheter genom organisationen Platforma. Efter en brottsprovokation organiserad av säkerhetstjänsten KGB dömdes han till sex och ett halvt års fängelse för att ha spionerat på kriminalvården. Den förföljelse han utsatts för under fängelsetiden, med godtyckliga disciplinstraff, har bidragit till att han av inhemska människorättsförsvarare erkänts som politisk fånge.

Zjamtjuzjnys Platforma-kollega Andrej Bandarenka fängslades också, efter två fyllegräl, och utsattes likt Zjamtjuzjny för trakasserier i fängelset. Han frigavs efter avtjänat straff för ett halvår sedan.

Källa: Vjasna