Rättegång mot Zolatava inledd

På morgonen började rättegången mot den enda som fortfarande står anklagad i det så kallade Belta-fallet, nyhetssajten Tut.by:s chefredaktör Maryna Zolatava.

De var 7 augusti förra året som husrannsakningar genomfördes mot nyhetsbyrån Belapan och nyhetssajten Tut.by, Belarus förmodligen största oberoende nyhetsförmedlare. Även Deutsche Welle, tidningen Belarusy i Rynak och ett par andra mindre kända publikationer drogs in i utredningen.

Journalisterna anklagades för att olovligen ha berett sig tillträde till exklusivt prenumerantmaterial från den statliga nyhetsbyrån Belta. Under några dagar hölls åtta av dem anhållna. Totalt anklagades 15 journalister för brottet dataintrång.

Många betraktade fallet som ett angrepp på den redan kringskurna mediefriheten i Belarus. I slutet av september avslöjade också Tut.by-journalisten Zmitser Bobryk att utredarna hade pressat honom att skriva under en förbindelse om att bli deras informatör, något som knappast kan ha motiverats av själva brottsutredningen.

Protester mot denna har rests från bland andra EU, Europarådet och USA.

Samtliga anklagade utom Maryna Zolatava dömdes senare i administrativ ordning att betala dryga böter och kompensation till nyhetsbyrån Belta, summorna varierade mellan 13000 och 70000 kronor. Därmed avfördes de också från själva brottsutredningen.

Zolatava kvarstod dock som anklagad, inte för dataintrång men för tjänsteförsummelse, då hon medvetet ska ha låtit de olagliga inloggningarna fortgå.

I dag på morgonen inleddes rättegången mot henne i Minsk. Formellt bedrivs den i Fabriksräjongens domstol men fysiskt har den – mot bakgrund av det stora allmänintresset – flyttats över till Moskvaräjongen, där det finns en sal som rymmer 170 åhörare.

Enligt en rapport från rättssalen på morgonen var denna fullsatt. Åhörarna tycks i huvudsak vara där för att stödja Maryna Zolatava, när Belta:s representant hade svårt att förklara hur abonnemangssystemet fungerade blev han utskrattad. Även diplomater från EU-ländernas ambassader ska vara på plats i salen.

Domare i rättegången mot Zolatava är Aljaksandr Petrasj som tidigare gjort sig känd för att utdöma bötes- och arreststraff mot deltagare i regimkritiska appellmöten. Straffet för tjänsteförsummelse sträcker sig från böter till fem års fängelse.

Källa: Vjasna 1, 2, 3