Regimkritisk ungdom hotas med uppfostringsanstalt

"Kom ihåg! Alla medarbetare på anstalten är uppfostrare! Låt detta genomsyra din klädsel, ditt uppträdande och utförandet av dina arbetsmässiga förpliktelser"

Belarusiska (vitryska) oberoende medier rapporterar om oroande förändringar i lagen ”Om principerna för att systematiskt förebygga ungdomsbrottslighet och brister i tillsynen av ungdomar”. Den nya lagtexten har redan godkänts av president Aljaksandr Lukasjenka och anses av oberoende bedömare syfta till att skrämma fler missnöjda ungdomar till passivitet.

Tidigare medgav lagen att myndigheter omhändertar ungdomar som gjort sig skyldiga till brott som i juridisk mening anses vara samhällsfarliga. I den nya lagtexten har listan dock utökats märkvärt och inkluderar nu betydligt mindre allvarliga förseelser. Bland de lagöverträdelser som ungdomar nu riskerar att förvisas till slutna specialskolor eller uppfostringsanstalter för, finns mindre stölder och att uppträda berusad på offentlig plats.

Den statliga omfostringsapparaten kan även överta ansvaret för ungdomar som vid tre tillfällen under ett år fälls för så kallad ”lindrig huliganism”. Det hör till saken att detta är en mycket tänjbar åtalspunkt i det belarusiska juridiska retoriken, som ofta används mot just regimkritisk ungdom. Att ha svurit på allmän plats räcker för fällande dom och ordningsmaktens anklagelser väger här oftast betydligt tyngre än unga medborgares egna vittnesmål.

I oberoende medier anser man att regimen på detta vis försöker neutralisera missnöjesyttringar även bland medborgare som ännu inte uppnått straffmyndig ålder. Efter arrestering överlämnade Polisen tidigare politiskt aktiva ungdomar i denna grupp till föräldrarnas försorg.

Källa: Narodnaja Volja