Rekordfå oppositionella i valnämnder

De lokala valnämnerna i parlamentsvalet 17 november innehåller ännu färre oppositionella än i tidigare val, enligt Centrala valkommissionens egna siffror.

För en månad sedan blev uttagningen till de 110 distriktsvalnämnderna klar. Bland de totalt 1430 nämndledamöterna återfanns då enligt tillgängliga uppgifter bara drygt trettio företrädare för oppositionella partier och organisationer.

Nu är även tillsättningen av de lokala valnämnderna klar, alltså de som sköter mottagandet av röster och räkningen av valsedlar i själva vallokalerna. Totalt finns det närmare sextusen vallokaler i landet och över sextiotusen valnämndsledamöter. Här äger traditionellt huvuddelen av valfusket rum.

Även här finns också detaljerad statistik över ledamöterna på Centrala valkommissionens webbsida.

Liksom i distriktsnämnderna är de flesta nämndledamöter kvinnor (72,4 procent) och i mogen ålder (7,4 procent är trettio år eller yngre, vilket dock är dubbelt så mycket som i distriktsnämnderna).

Också i övrigt framträder en liknande bild. Hälften av ledamöterna har nominerats av organisationer, och liksom tidigare dominerar de regimtrogna fackföreningarna, det informella maktpartiet Belaja Rus, samt de officiella kvinno-, ungdoms- och veteranförbunden. En mindre del, 6 procent, har nominerats av politiska partier. Här dominerar de regimtrogna partierna vilkas politiska verksamhet annars är tämligen blygsam.

Men här återfinns även representanter för de alltjämt registrerade oppositionspartierna. Det kritiska kommunistpartiet Rättvis värld har fått in 12 personer i nämnerna, Belarusiska folkfronten fem personer och Förenade medborgarpartiet fyra personer.

Totalt blir det alltså 21 nämndledamöter av totalt 63646, eller en tredjedels promille.

Människorättsorganisationerna Vjasnas och Belarusiska Helsingforskommitténs gemensamma valövervakningssajt konstaterar att siffran är ännu lägre än i de föregående valen. 2016 var den 53 personer, 2012 var den 61, och 2008 var den 48.

Dock finns även en kategori kallad övriga organisationer, där mer eller mindre oppositionella sådana kan finnas.

Resterande nomineringar, 28564, har gjorts av de utvalda ledamöterna själva eller av arbetsplatser. Här återfinns sannolikt inte heller mer än möjligen någon enstaka regimkritisk person.

Källa: Centrala valkommissionen, MR-försvarare för fria val