Kritik av fortsatta journalistböter

Belarus får hård kritik från organisationen Reportrar utan gränser. Organisationen uppmanar landets samarbetspartners att sätta tryck på myndigheterna.

I ett uttalande publicerat på organisationens hemsida i går konstaterar man att rekordmånga bötesstraff i år har utdömts mot belarusiska journalister för att de sankar ackreditering, i första hand mot de som samarbetar med den Polenbaserade tv-kanalen Belsat.

– Den tidigare oöverträffade mängden böter syftar uteslutande till att täppa till munnen på oberoende journalister, säger Johann Bier som är chef för organisationens Östeuropa- och Centralasienavdelning.

– Det är del av en allomfattande kampanj för att tränga undan de sista kritiska rösterna i landets massmedier, säger han. Belarus internationella partners bör omedelbart utöva tryck mot myndigheterna för att få slut på detta.

Reportrar utan gränser menar även att Belarus avsiktligt ”nödgat oberoende massmedier att basera sig utanför landets gränser för att sedan vägra deras korrespondenter ackreditering, och därigenom tvingat dessa att arbeta illegalt”.

Antalet bötestraff har ökat kraftigt de senaste åren, från tio år 2016 till 69 år 2017 och 99 hittills i år. Vissa journalister är särskilt hårt utsatta. Dit hör – som iöst.nu tidigare rapporterat – den i Homel baserade Kastus Zjukouski. Förra året bötfälldes han tio gånger. I år har han bötfällts tolv gånger, till ett totalt belopp motsvarande 4700 euro.

Ett annat exempel är Volha Tjajtjyts som liksom Zjukouski arbetar för Belsat. Förra året fick hon böta nio gånger och lika många gånger hittills i år, till ett totalt belopp på 3880 euro. Den genomsnittliga månadslönen i Belarus, uppger Reportrar utan gränser, är cirka fyrahundra euro.

Reportrar utan gränser har tillsammans med den oberoende Belarusiska journalistassociationen alltsedan 2008 uppmanat Belarus att ändra lagen om ackreditering. Men enligt organisationen har myndigheterna ”fortsatt att skärpa i stället för att förenkla lagen på massmedieområdet”.

I organisationens pressfrihetsindex intar Belarus plats 155 bland 180 länder.

Källa: Belapan