Right Livelihood Award till Bjaljatski

Den belarusiske människorättsförsvararen Ales Bjaljatski och organisationen Vjasna är en av årets mottagare av Right Livelihood Award. Detta meddelades nu på morgonen i Kulturhuset i Stockholm.

Right Livelihood-stiftelsen – som står bakom vad som brukar kallas det alternativa Nobelpriset – konstaterar i sin prismotivering att Bjaljatski 1996 grundade Vjasna för att stödja politiska fångar i Belarus och att organisationen sedan blivit landets ledande människorättsorganisation.

Samtidigt har Belarus genom att rigga val, tysta oppositionella röster och begränsa civilsamhället byggt vidare på sitt sovjetiska förflutna och blivit känt som ”Europas sista diktatur”.

”Alltsedan mitten av 1980-talet har Bjaljatski lett en fredlig och opartisk kampanj för att etablera demokratiska friheter och ett levande civilsamhälle i Belarus”, skriver stiftelsen, och nämner även hans och Vjasnas kamp mot dödsstraffet, Bjaljatskis egen tid som politisk fånge och myndigheternas förföljelse av Vjasna och dess medlemmar.

”Icke desto mindre har Bjaljatskis och Vjasnas ihärdiga och långvariga ansträngningar för det belarusiska folkets egenmakt och för dess demokratiska rättigheter gjort dem till en ostoppbar kraft för frihet. Under demokratiska protester, inklusive de nyliga storskaliga demonstrationerna efter 2020 års förfalskade presidentval, har Vjasna spelat en ledande roll i att verka för mötesfrihet, i att försvara rättigheterna för människor som gripits för att ha protesterat, och i att dokumentera människorättskränkningar. Bjaljatski är också medlem i Samordningsrådet, som i augusti 2020 bildades av företrädare för opposition och civilsamhälle med mål att möjliggöra ett fredligt maktskifte i landet.”

Prismotiveringen avslutas:

”Bjaljatski och Vjasna fortsätter att representera de många modiga människor som trots stor personlig risk protesterar mot Lukasjenkas diktatoriska styre. Genom sitt engagemang för demokrati och frihet har Bjaljatski och Vjasna lagt grunden för ett fredligt och demokratiskt samhälle i Belarus.”

Right Livelihood-priset instiftades 1980 och har hittills tillfallit 182 mottagare från 72 länder. Det omfattar förutom själva utmärkelsen en summa på en miljon kronor som inte är för personligt bruk utan ska användas i pristagarnas arbete.

Östgruppen och Vjasna har samarbetat under många år kring frågor som rör bristen på mänskliga rättigheter i Belarus.

– Vi gläds med våra belarusiska kollegor och hoppas att utmärkelsen kommer att stärka dem ytterligare i deras viktiga arbete för demokrati och mänskliga rättigheter, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla i ett pressmeddelande.

Årets andra pristagare är tre advokater: den fängslade iranska människorätts- och jämställdhetsförsvararen Nasrin Sotoudeh, den amerikanske Bryan Stevenson med sitt arbete för dödsdömda och mot systemisk rasism i rättsväsendet, samt Lottie Cunningham Wren från miskitofolket i Nicaragua som försvarar ursprungsfolken i sitt hemland mot landappropriering, miljöförstöring och våldsamma övergrepp.