Ryssland stänger gränsen för belarusiska dissidenter

Vladimir Pronitjev, chef för den ryska säkerhetspolisens gränsvaktsstyrkor, har meddelat att de regimkritiker som belagts med utreseförbud inte kommer att tillåtas att resa till tredje land via Ryssland. De avtal om gränssamarbete som finns mellan Ryssland och Belarus (Vitryssland) kommer att efterlevas, lät Pronitjev förstå. Och när en order gällande en viss person väl lagts så kommer gränspolisen att respektera den, i Ryssland likväl som i Belarus.

På liknande vis uttalade sig även chefen för det belarusiska migrationsdepartementet, Aljaksej Bjagun. Han gjorde också klart att rysk gränspolis har en förteckning över de belarusier som belagts med utreseförbud.

Med anledning av dessa uttalanden tog den ryske människorättsförsvararen Lev Ponomarjov, ordförande för organisationen ”För mänskliga rättigheter”, kontakt med Vladimir Lukin, Rysslands ombudsman för mänskliga rättigheter. I ombudsmannens arbetsuppgifter ingår i normala fall endast ärenden som rör ryska medborgare. Lukin valde dock att göra ett undantag och gick ut i massmedierna med budskapet att ett samarbete med belarusiska myndigheter kring utreseförbuden vore oriktigt, och efterlyste en dialog med det ryska utrikesdepartementet kring saken.

Gränsen mellan Ryssland och Belarus är obevakad, och de belarusiska journalister, oppositionella och människorättsförsvarare som belagts med utreseförbud har än så länge kunnat ta sig till Europa den vägen. Senast igår lyckades Stanislau Sjusjkevitj, det självständiga Belarus första ledare, ta sig över gränsen via Ryssland.

Källor: Chartyja97Chartyja97_2, Chartyja97_3, Chartyja97_4