Ryssland utnyttjar mediabrist i Belarus

Bristen på oberoende lokala medier i Belarus öppnar för rysk propaganda, menar säkerhetsexperten Andrej Parotnikau. I en ny rapport uppmärksammas ett nytt och växande fenomen.

Rapporten, med titeln ”Genomgripande förändringar i antibelarusisk desinformation och propaganda”, presenterades i april och är författad av Andrej Jelisejeu som är forskningschef vid tankesmedjan EAST i Warszawa. Den berättar om ett växande antal regionala nyhetssajter som nyttjas av Ryssland i propagandasyfte.

Sajterna rapporterar om lokala nyheter och nöjen, ofta material som är lånade från annat håll, och kombinerar det med krönikor och analyser som sprider ett ryskt chauvinistiskt budskap och ifrågasätter belarusisk självständighet. Samma texter återkommer de olika sajterna vilket tyder på ett organiserat upplägg. Utmärkande för sajterna är också frånvaron av reklam och information om utgivarna.

Sajter som nämns vid namn är sozh.info i Homel, vitbich.org i Vitsebsk, podneprovie-info.com och mogilew.by i Mahiljou, grodnodaily.net i Hrodna, berestje-news.org och dranik.org i Brest, och dessutom teleskop-by.org som täcker hela Belarus.

Genom sociala medier når sajterna ut till en bredare läsarskara. Typiska budskap går ut på att ryska språket och den ryskortodoxa kristendomen är hotad, att den belarusiskt orienterade oppositionen intrigerar, och att Minsk bedriver ett geopolitiskt spel med Väst men att Ryssland är viktigare för landet.

Tidigare plattformar för samma slags budskap har varit rent ryska sajter – där bara en liten del av innehållet rör Belarus. Nyligen fick tre belarusier som medverkat på sådana sajter tillbringa över ett år i häkte innan de dömdes till villkorliga fängelsestraff. Att direkt rikta sig mot de belarusiska regionerna är däremot ett nytt fenomen. Enligt uppgift ska även redan etablerade regionala nyhetssajter ha fått erbjudanden om att köpas upp av ryska intressen.

Även regimen tycks vara medveten om fenomenet. I sitt tal till nationen och parlamentet i april beklagade sig president Aljaksandr Lukasjenka över ett växande mediatryck framförallt på internet, och flaggade för stärkt ”informationssäkerhet”. Han sade sig dock avfärda förslag om att ”stänga ned” eller ”skapa något slags avskiljt” internet:

– Situationen är inte sådan i landet, att vi kan kväva alla. Förutom vår livlösa opposition – inte en verklig, utan livlös, så kallad opposition –  så ser ni vem som öppnar olika slags sidor i sociala och andra nät. Här får vi ”hjälp” också av grannarna.

Den oberoende säkerhetsanalytikern Andrej Parotnikau menar att Lukasjenka har två alternativ för att motverka den ryska propagandan. Det ena är att blockera sajterna, så som man gjort med exempelvis oppositionella Chartyja 97. Blockering är dock ganska lätt att kringgå genom att skapa spegelsajter och dessutom drar sig Minsk för att öppet vidta åtgärder riktade mot Ryssland. Det andra alternativet är ökad mediefrihet som kan tillåta oberoende inhemska medier att växa.

Källa: naviny.by 1, 2